Анотація

АнотаціяУ посібнику висвітлено основні історичні етапи розвитку науки і техніки, їх ідейного змісту від часів зародження систематичного наукового пізнання до кінця Хvііі ст. Найбільш суттєві зрушення в історії ідейного розвитку фундаментальних природничих наук (астрономії, фізики, хімії, біології, географії, геології), математики та медицини подаються у порівнянні, зв’язку між собою і з визначальними для кожної епохи галузях гуманітарного знання історіографії, філології, психології та суспільствознавства.

Автори прагнуть допомогти наукової молоді оволодіти интелектуальна багатство, приховане товщами часу і зберігається в сьогоднішній розвитку наукових знань, наук як його коріння, передумови, традиції та надбання. Враховуючи це, конкретний історико-науковий матеріал у даному посібнику доповнено матеріалами історіографії та філософії науки, який допомагає усвідомлювати внутрішні тенденції, закономірності розвитку наукових знань, дає можливість читачеві не тільки фиксуваты, що зроблено в науці, але й осмислювати, чому саме здиснювались одні тенденції пізнання і залишалися нездійснення інші, чому саме наукові і філософи минулого акцентували увагу на певних проблемах і завданнях.

Маючи на меті подати Історія науки так, щоб можна було більш панорамно й багатопланово бачити досягнення людського розуму на кожному історичному щаблі його розвитку, охарактеризовано загальні соціокультурні умови розглянутих історичних епох розвитку наукового пізнання, еволюція освітніх процесів та їх змісту, зміну статусу і призначення науки, її дисциплінарної структури і т. д.

Матеріал посібника структурованний вертикально (за історичними ступенями розвитку наукових знань) і горизонтально (внутрішня організація кожного з розділів, яку автори намагалися унификуваты перший параграф містить загальну характеристику умов розвитку наукових знань, досягнень технічного прогресу і т. п.; у другому параграфі характеризуються досягнення в галузі математичних, теоретико-механічних і різноманітних фізичних досліджень; третій параграф присвячується характеристиці досягнень у галузях хімії, біології, медицини, географії і геології, четвертий параграф містить характеристику досягнень у гуманітарній сфері).

В кінці кожного розділу містяться питання для самостійної перевірки знань, які обов’язково повинні бути опановани.

У кожній частині посібника наведено список рекомендованої літератури, на яку спиралися автори та ознайомлення з якої допоможе читачеві поглибити знання з історії окремих галузей наукового знання або загальнокультурні бачення розвитку науки в цілому. На завершення допомоги дається список персоналії.

Посібник призначений для студентів університетів, педагогічних навчальних закладів, коледжів природничого і гуманітарного профілю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code