Арбідол після щеплення від грипу

Одними з найбільш поширених інфекційних захворювань на сьогоднішній день є грип та інші ГРВІ. Щорічно в міжсезонний період активізуються сотні вірусів, здатних викликати застуду. Вони дуже швидко передаються від людини до людини повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхом. Нерідко стрімке поширення інфекції здобуває характер епідемії. Саме тому лікарі всього світу стурбовані розробкою профілактичних заходів, що дозволяють уникнути зараження і пом’якшити негативні наслідки ГРВІ. Головна небезпека полягає в тому, що на тлі даних захворювань можуть виникнути такі ускладнення, як пневмонія, гайморит, синусит, отит, хвороби серця та ін. Профілактика грипу та інших ГРВІ включає цілий комплекс заходів, в який входить вакцинація, прийом противірусних та імуномодулюючих препаратів і багато іншого.

Вакцинація

Своєчасна вакцинація може попередити зараження грипом. Однак, для профілактики ГРЗ, спричинених іншими респіраторними вірусами, щеплень не існує. Вакцинація проводиться на початку епідемічного сезону в період з вересня по листопад. З її допомогою виробляється імунітет проти одного або декількох штамів вірусу грипу. Це дозволяє уникнути інфікування або полегшити перебіг захворювання та знизити ризик розвитку ускладнень. Дана процедура є важливим етапом профілактики грипу. Імунізація проводиться щорічно з застосуванням вакцин, які відбираються на основі рекомендацій ВООЗ. Це особливо важливо для тих, хто з найбільшою ймовірністю може зіткнутися з тяжким та ускладненим перебігом захворювання. У групу ризику входять:

— діти;

— вагітні жінки;

— літні люди;

— пацієнти з хронічними захворюваннями і т. д.

Робити щеплення слід також працівникам сфери обслуговування, медичним працівникам, вчителям, вихователям у дитячих садках, транспортним службовцям – тобто всім, кому доводиться постійно контактувати з великою кількістю людей. Однак при цьому важливо розуміти, що вакцинація не дає 100% захисту від грипу. Справа в тому, що імунітет виробляється проти визначених підтипів (штамів), з яким організм/людина вже контактував. До того ж, віруси схильні до постійних мутацій.

Прийом противірусних препаратів

У період епідемії, при безпосередньому контакті з хворими на грип та інші ГРВІ, рекомендується приймати противірусні препарати, до числа яких відноситься АРБІДОЛ®. Даний лікарський засіб призначається не тільки при лікуванні, але також в межах сезонної профілактики ГРВІ та грипу за спеціальною схемою з урахуванням вікових особливостей (див. інструкцію). АРБІДОЛ® володіє вираженою активністю відносно вірусів грипу типу А і В, інших вірусів – збудників ГРВІ, а також ротавірусної інфекції. У період підвищеної захворюваності препарат здатний допомогти підвищити опірність організму до інфекції. Постконтактна профілактика грипу та інших ГРВІ з застосуванням противірусного препарату в першу чергу рекомендована:

— особам з груп ризику в перші два тижні після вакцинації;

— особам з імунодефіцитом в якості доповнення до щеплення;

— літнім людям, які не можуть одержати потрібного ефекту від вакцинації;

— особам, яким протипоказана імунізація;

— особам, які не стали робити щеплення і при цьому контактували з хворими;

— при загрозі пандемії;

— якщо вакцинний штам не збігся з епідемічним

Але навіть якщо уникнути зараження не вдається, імунітет виявляється готовим до зустрічі з вірусом. Це дозволяє скоротити тривалість захворювання та знизити ризик розвитку ускладнень. Прийом АРБІДОЛ® у перші 48 годин інфікування сприяє більш швидкому полегшенню стану та відновлення працездатності.

Загальні рекомендації

Методи неспецифічної профілактики застуди спрямовані на зміцнення імунітету і захист від інфікування. Для підвищення захисних сил організму рекомендується:

— регулярно проводити загартовування, попередньо погодивши процедури з лікарем – обливати тіло прохолодною водою,

  

— приймати контрастний душ, повітряні і сонячні ванни;

— дотримуватися здорового способу життя: правильно харчуватися,

— частіше гуляти на свіжому повітрі, відпочивати, висипатися, по можливості займатися спортом;

— приймати вітамінно-мінеральні комплекси в період сезонного гіповітамінозу.

Щоб попередити зараження, необхідно також дотримувати наступні правила:

— провітрювати приміщення кожні 2-4 години;

— регулярно проводити вологе прибирання;

— по можливості уникати місць масового скупчення людей;

— одягатися по погоді і не допускати переохолодження організму;

— носити маску під час прогулянок у період епідемій і при догляді за хворими;

— своєчасно міняти маску (використання даного засобу захисту не повинна перевищувати 6 годин);

— частіше мити руки теплою водою з милом (особливо після приходу з вулиці і перед прийомом їжі);

— не користуватися чужими предметами особистої гігієни (рушниками, одягом і т. д.).

Свідоме поведінка хворих також відіграє дуже важливу роль у профілактиці застуди. Щоб не заразити оточуючих, потрібно носити медичну маску, уникати місць скупчення людей і по можливості лікуватися вдома. Профілактика ГРВІ передбачає суворе дотримання всіх рекомендацій. Призначити прийом лікарських препаратів може тільки фахівець.

 

Можна. Проста профілактика — часті провітрювання квартири, вживання полівітамінів, продуктів бджільництва (мед, прополіс, перга, пилок) , цибулі, часнику, лимонів в їжу, часті прогулянки на свіжому повітрі, загальне загартовування — і Ви і Ваша сім’я будете під надійним захистом, повірте — перевірено на свою сім’ю і всіх своїх рідних і близьких.

Є думка, що Арбідол це замінник цукру, тобто плацебо. Шукати в Yandex.

Можете сміливо проводити профілактику.

Вам не могли зробити щеплення від останньої модифікації грипу.

Щеплення на території Росії почалися сьогодні, тільки в районах обьявленных епідемій і тільки

працівникам групи ризику (МНС, МВС і т. д) .

Інше населення буде вакцинуватися тільки після Нового року.

Зайдіть в Співтовариство «grippunet1». Почитайте, що необхідно для формування міцного імунітету. Адреса на моїй сторінці.

Імунітет формується. Брати в даний час «анафирон» не бажано! Ви можите перешкодити формування імунітету.

А варто її взагалі робити?

Тим більше, що це навмисне нагнітання обстановки, для того, щоб НАЛЯКАТИ обивателя і впровадити ЩЕПЛЕННЯ. Все це в кінцевому рахунку ГРОШІ, виділені державою ( наші з вами) для збагачення фармацевтичних концернів. В Росії померло 3 людини за весь період з весни до осені. А скільки гинуть на дорогах в будь-якій області ЩОДНЯ. І нікого це не турбує. Зіставте і …заспокойтеся. Як казала Р. П. Червонська ( вірусолог з ДНДІ стандартів) : часничок і в крайньому випадку інтерферон.

Якщо вірите в його ефективність.. .

пропоную дуже корисну, інформативну статтю «Що необхідно знати про грипе H1N1» за цим посиланням: (https://blogs.mail.ru/mail/academyhf/)

Вона хоч об’ємна, але сучасна, детальна, НАУКОВА, без тієї дурниць і брехні, який наповнений інтернет щодо свинячого грипу. Вона допоможе Вам зрозуміти багато і вжити відповідні заходи.

Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354082

Àâòîð: -=ShP@L@=- (Î ïîëüçîâàòåëå)

Äàòà: 12 íîÿáðÿ 2009 20:42

Âñåì äîáðîãî âðåìåíè ñóòîê. Ñåãîäíÿ ïîñòàâèë ïðèâèâêó îò ãðèïïà, äî ýòîãî äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðèíèìàë àðáèäîë. Âîçíèê âîïðîñ: ñòîèò ëè äàëüøå ïðèíèìàòü äàííûå ïðåïàðàò?? Íå óáúò ëè îí âàêöèíó???

2/1 |

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354084

Àâòîð: ShAG (Î ïîëüçîâàòåëå)

Äàòà: 12 íîÿáðÿ 2009 20:57

Íàäî áûëî ó âðà÷à â ïðîöåäóðíîì ñïðàøèâàòü, íà ñ÷åò óáüåò ãëóïûé âîïðîñ.

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354085

Àâòîð: Àëàøååâ À.Ì.

Äàòà: 12 íîÿáðÿ 2009 21:00

Â÷åðà ïîñòàâèë ïðèâèâêó, à ñåãîäíÿ ñúåë Àðáèäîë È íè÷åãî.

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354098

Àâòîð: Ñòàðèíà Áðþãåð

Äàòà: 12 íîÿáðÿ 2009 21:52

ñ òàêèì íèêîì ÿ áû íå âîëíîâàëñÿ

5/1 |

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354114

Àâòîð: 2m_ass_off

Äàòà: 12 íîÿáðÿ 2009 22:58

Åñëè ïðèâèâêà îò òîãî ãðèïïà, ÷òå ïîïàäåò дочки âàì â îðãàíèçì, áîëüøå ïðèíèìàòü íè÷åãî íå íóæíî. À , åñëè âû íå óãàäàëè, òîãäà ëèøíèì íå áóäåò.

1/0 |

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354141

Àâòîð: MÑM™

Äàòà: 13 íîÿáðÿ 2009 06:39

Öèòàòà:

Îò ïîëüçîâàòåëÿ: 2m_ass_off

åñëè âû íå óãàäàëè

À ÿê óçíàòü òå ýòî?

2/2 |

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354145

Àâòîð: Àëàøååâ À.Ì.

Äàòà: 13 íîÿáðÿ 2009 08:45

Öèòàòà:

Îò ïîëüçîâàòåëÿ: 2m_ass_off

Åñëè ïðèâèâêà îò òîãî ãðèïïà, ÷òå ïîïàäåò дочки âàì â îðãàíèçì, áîëüøå ïðèíèìàòü íè÷åãî íå íóæíî. À , åñëè âû íå óãàäàëè, òîãäà ëèøíèì íå áóäåò.

Ñåé÷àñ «ñâèííîé» ãðèïï. À ïðèâèâàþò îò ñåçîííîãî, êîòîðûé ïîçæå áóäåò. Òàê ÷òå ñ

ïðèâèêîé òå÷íî íå óãàäàëè Íî è íå ìîãëè óãàäàòü. Âðà÷åé è òå íà÷íóò ïðèâèâàòü òîëüêî ñ äåêàáðÿ.

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354168

Àâòîð: Câeòëaía2000

Äàòà: 13 íîÿáðÿ 2009 10:10

Öèòàòà:

Îò ïîëüçîâàòåëÿ: MÑM™

À ÿê óçíàòü òå ýòî?

à âû âðà÷åé ñïðîñèòå — îò êàêîãî øòàììà ïðèâèâêà è êàêîé øòàìì ãóëÿåò ïî ãîðîäó è ñîïîñòàâüòå.

3/2 |

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Re: Ïðèâèâêà è àðáèäîë #354356

Àâòîð: Øàðëü Ëàòýí (îãðàíè÷åíèå 16+)

Äàòà: 14 íîÿáðÿ 2009 12:15

Öèòàòà:

Îò ïîëüçîâàòåëÿ: Dr_Apostol

À ïðèâèâàþò îò ñåçîííîãî, êîòîðûé ïîçæå áóäåò. Òàê ÷òå ñ ïðèâèêîé òå÷íî íå óãàäàëè

Íó,÷îìó æå íå óãàäàëè? Ïðèäåò âåäü è ñåçîííûé ãðèïï. À äâà ãðèïà â îäíîì ñåçîíå ïåðåíåñòè… Íå, íàôèã-íàôèã.

4/0 |

Îòâåòèòü

| Ïîäåëèòüñÿ:

Âíèìàíèå! ñåé÷àñ Âû íå àâòîðèçîâàíû è íå ìîæåòå ïîäàâàòü ñîîáùåíèÿ ÿê çàðåãèñòðèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü.

×òîáû àâòîðèçîâàòüñÿ, íàæìèòå íà ýòó ññûëêó (ïîñëå àâòîðèçàöèè âû âåðíåòåñü íà ýòó æå ñòðàíèöó)

Деякі хворі після вакцинації цікавляться у лікаря, чи можна після щеплення від грипу приймати противірусні препарати. Вакцинацію часто проводять людям з групи ризику, схильним до важкого перебігу хвороби. Іноді після щеплення людина може захворіти гострою респіраторною інфекцією.

Взаємодія препаратів

Вакцинація проти грипу проводиться тільки здоровій людині. Іноді хворий приймає поствакцинальні симптоми за початок нового інфекційного процесу.

Слабкість, млявість, нежить, невисока температура проходять без лікування через 2 доби. Вакцина проти грипу (інфлюенци) малоефективна у хворого з імунодефіцитом і людей похилого віку. У разі розвитку вірусно-бактеріальної мікст-інфекції людина має отримувати лікування антивірусними препаратами.

Інгібітор нейрамінідази, препарат Осельтамівір призначають для лікування грипу вакцинованим людям, які раптово захворіли гострою інфекцією, а також літнім хворим, які страждають супутніми захворюваннями.

Терапію розпочинають протягом 40 годин від початку появи перших симптомів.

На питання, чи можна пити противірусну після щеплення грипу, слід відповісти, що тільки лікар вирішує, яке лікування необхідне пацієнту в разі розвитку гострого процесу.

Можливі наслідки

Щорічно проводиться специфічна профілактика грипу за допомогою інактивованих вакцин: «Флюарикс», «Бегривак». Якщо препарат не відповідає циркулюючих штамів вірусу грипу, хворі приймають імуномодулюючі лікарські засоби.

Анаферон, призначений для лікування хворому після вакцинації, спотворює відповідну реакцію організму на введення медикаменту.

Якщо прийняти противірусний препарат, посилиться імунну відповідь організму, зростаюче навантаження буде сприйнята як стрес, що особливо небезпечно для людей похилого віку і маленьких пацієнтів.

Прийом Анаферону в цілях профілактики можна відновити через тиждень після вакцинації. Противірусні після щеплення від грипу можуть викликати ускладнення.

У пацієнта виникають такі симптоми, як:

 • субфебрильна температура;
 • неврологічні прояви.

Імуномодулятори в поствакцинальному періоді використовують з обережністю, оскільки при безконтрольному застосуванні розвиваються такі патологічні стани, як:

 • алергія;
 • артрит;
 • гломерулонефрит.

Деякі препарати активують імунні клітини, викликаючи вироблення антитіл. Перед призначенням хворому необхідно вилікувати постійні джерела інфекції.

Коли і які ліки можна приймати

Нерідко люди задають питання про те, чи можна пити противірусні ліки та інші препарати після щеплення від грипу, коли почалася епідемія.

Якщо людина захворіла після вакцинації, лікар призначає такі препарати, як:

 • Осельтамівір;
 • Занамівір;
 • Біоцинк.
 • Кагоцел;
 • Эргоферон;
 • Циклоферон;
 • Іммунал.

Осельтамівір блокує активність ферментів, порушує реплікацію вірусу. У кровотік надходить 75% прийнятої дози. Ліки дозволено приймати з 1 року життя. Призначають медикамент дітям по 75 мг 2 рази на добу протягом 5 днів.

Занамівір випускають у вигляді порошку, застосовують для інгаляцій. Призначають медикамент дітям старше 5 років і дорослим, хворим на грип, при неефективності вакцинації.

Використовують по 2 інгаляції (в дозі 5 мг) 2 рази на добу протягом 5 днів.

При появі небезпеки інфікування вірусом необхідно давати кошти протягом 1 місяця. Рекомбінантний інтерферон (ІФН)-альфа 2 у вигляді ректальних супозиторіїв у дозах 150000, 500000 зменшує частоту ускладнень.

Коли батьки цікавляться, чи можна давати антивірусні засоби маленькій дитині в поствакцинальному періоді, лікар призначає ІФН-альфа 2 у вигляді гелю для змазування мигдалин, який використовують у протягом 21 дня.

Віферон збільшує утворення інтерферону, активізує Т-лімфоцити. У дитячій практиці ліки призначають у вікових дозах у вигляді свічок, які вводять ректально, по 500000 МО 2 рази на добу через 12 годин протягом 5 днів.

Хворі часто запитують лікаря про те, чи можна приймати препарати, що впливають на віруси, якщо п’ємо аскорбінову кислоту для профілактики. Лікарський засіб Амізон знижує рівень захворюваності у дорослих і підлітків в 1,5 рази. Необхідно давати медикамент дорослим по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 5 днів.

Лікарський засіб попереджає розвиток таких ускладнень, як затяжний бронхіт, вогнищева пневмонія, бронхопневмонія.

Лариса

— Чи є у нас випадки захворюваності вірусом H3N2, який, який ніби йде з Фінляндії, і наскільки він небезпечний? Спасибі.

— Є, цей підтип вірусу повернувся в циркуляцію і разом з вірусом типу В витіснив пандемічний вірус H1N1pdm09.

Анна

— Скажіть, будь ласка, що ефективніше для профілактики грипу — «Арбідол» або «Циклоферон»?

— Обидва препарати досить ефективні. Циклоферон має ряд переваг.

Юлія

— Вже третій раз за зиму хворію на грип, який чоловік приносить з роботи. Сам він теж хворіє, але з гордістю говорить, що у них в компанії всі ходять на роботу, поки можуть, і сім’ї у всіх хворіють. Як в цьому випадку убезпечити себе, чоловіка і дитину від інфекції?

— В цьому випадку необхідно носити вдома маски, дитині робити інгаляції з ефірними маслами, використовувати на період хвороби чоловіка, наприклад Арбідол або Циклоферон для профілактики ( протягом 1 тижня), будинки дотримуватися гігієни і провітрювати кімнати.

Іван

— Шановний професоре, у мене немає можливості брати лікарняний, а то звільнять. Тому ковтаю пігулки і ходжу на роботу, а хворію грипом щороку. Вакцинацію знову не зробив, втратив час. Звичайно, вечорами ледь живий. З кожним разом, відчуваю, хвороба протікає важче, може бути імунітет ослаб. Порадьте, які найбільш ефективні заходи від грипу в перший день захворювання? Можна взагалі вбити вірус ударною дозою таблеток і яких? Дякую за відповідь.

— Ударні дози ліків ми не можемо рекомендувати. Вам реально показана вакцинація. Якщо Ви вже знаєте симптоми грипу, характерні для Вас, то негайно починайте лікування: Арбідол, Таміфлю, Циклоферон та препарати на основі парацетамолу. Може полегшити стан, наприклад, Кларитин або інші протизапальні та антиалергічні засоби.

Юлія

— Здрастуйте, доктор! Моя мама лікує грип виключно Арбідолом, і запевняє, що кращих ліків просто немає. Тим не менш від знайомих лікарів я чула, що цей препарат — пустушка, приправлений неабиякою порцією реклами. Хто ж з них прав, і які ліки з сучасних швидше за все ставить на ноги?

— Препарат «Арбідол» не пустушка. Він реально володіє противірусною дією на всі віруси грипу. А реклама – це реальність нашого часу. Дійсно, нав’язлива реклама і не завжди витримана з точки зору етики. Я теж критикував рекламу. Замінити Арбідол можна Таміфлю.

Didos

— Не могли б ви уточнити як все – таки відрізнити грип від ГРВІ. А то ось нежить у людей з’являється і всі відразу починають панікувати — це грип, грип…

— На початку захворювання відрізнити важко. Панікувати при нежиті не треба, якщо він з’явився в період оголошеної епідемії грипу, то з високою ймовірністю у Вас буде грипозна інфекція. Тому відразу починайте лікуватися від грипу, у поєднанні з протизапальними та жарознижувальними засобами необхідно застосовувати противірусні препарати: Арбідол, Таміфлю.

Тетяна

— Я восени зробила щеплення від грипу, але ось зараз сиджу на лікарняному. Моя приятелька захоплюється промиванням носа, у неї чоловік і дитина вже перехворіли, а вона ні. Це правда що промивання допомагає захиститися від вірусу?

— Так, промивання носа видаляє вірус, але крім цього краще приймати рекомендовані противірусні та протизапальні препарати.

Любов

— Будь ласка допоможіть! Дочка 14 років зламала кістка (стегно). У момент надходження в лікарню був контакт з людиною заразним кір. Нас саджають на карантин 21 день, хоча через 4 дні повинні були робити операцію. Дочка 1997 р. щеплення від кору зроблені в 1998 і 2004 роках. Був зроблений аналіз крові (я не медик, не знаю як правильно називається) сказали захисту немає. Все вірно? Чому щеплення не захищає нас, не розумію?

— Вам краще звернутися в Інститут дитячих інфекцій. Карантин все ж необхідно витримати. Лікування симптоматичне і загальнозміцнюючу.

Надія

— Здрастуйте, доктор! Скажіть будь ласка, як довго можна застосовувати оксолінову мазь для профілактики грипу і чи ефективний препарат Анаферон для профілактики і лікування грипу? Спасибі.

— Ці препарати ефективні при грипі, тому необхідно застосовувати Арбідол або Таміфлю.

Максим

— Скажіть, будь ласка, як можна стати добровольцем у клінічних випробуваннях вакцини або нових препаратів і скільки за це платять?

— Можна, платять по різному. Поки апробації препаратів і вакцин не планується.

Стьопа

— Розкажіть про нові препарати, коли винайдуть ефективні противірусні засоби? Якими взагалі новими розробками займається ваш інститут?

— Дякую за запитання. Наші досягнення представлені на сайті Інституту. Одним із суттєвих досягнень є розробка противірусного препарату широкого спектру дії «Триазавирина». Суттєвий прогрес у створенні нових вакцин. В рамках міжнародного співробітництва створюється нове покоління вакцин і противірусних препаратів. Розшифрована природа високої чутливості до грипу при вагітності.

Підготувала Ніна Башкірова, фото wwintellect.ru

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code