Бактеріальна пневмонія при грипі

Вірусні інфекції є причиною 5-15 % всіх позалікарняних пневмоній, основне значення серед них має вірус грипу [1, 2, 3]. Епідемії грипу трапляються практично щорічно, переважно в зимовий час. Спустошливі пандемії грипу відомі з часів античності і середніх століть (1580 і 1782 р. р.). Однак найбільш трагічною за своїми наслідками стала пандемія “іспанки” в 1918-1920 р. р., яка забрала понад 20 млн життів. Зовсім недавно, в 1997р. епідемія гонконзького грипу (А/H5N1) нагадала нам про те, що дане інфекційне захворювання, як і раніше володіє високим летальним потенціалом [4].

Грип часто призводить до ускладнень з боку респіраторного апарату, до яких відносяться: гострий ларинготрахеобронхіт (круп), бронхіоліт, пневмонія, абсцес легенів, емпієма плеври, загострення хронічного бронхіту і бронхіальної астми [5]. Пневмонія є одним з найбільш важких ускладнень. Практично до 50–х років залишалося неясним, чи викликається пневмонія при грипі самим вірусом, або пов’язана з вторинною бактеріальною інфекцією. Такі сумніви були пов’язані зі складністю ідентифікації збудника пневмонії, так як сам вірус грипу був виділений лише в 1933 р. Перша можливість для ретельного вивчення ролі бактерій і вірусу при пневмонії випала лише під час пандемії 1957-1958 р. р., коли було показано, що близько 25% всіх фатальних пневмоній мали вірусну природу, а у більшості хворих з вторинною бактеріальною пневмонією також була виявлена вірусна інфекція [5, 6].

Пневмонія при грипі часто має драматичний перебіг. Під час епідемії грипу 1989-1990 р. р. у Великобританії (Leicestershire) померли 78 з 156 хворих, госпіталізованих з пневмонією на тлі грипу, причому третина летальних випадків наступила в перші 48 годин від моменту госпіталізації [4].

В даний час при грипі прийнято виділяти три форми пневмонії [7]: первинна вірусна пневмонія, вірусно–бактеріальна пневмонія, вторинна бактеріальна пневмонія.

Первинна вірусна пневмонія

Значна частка летальних пневмоній може бути пов’язана не із супутньою бактеріальною інфекцією, а безпосередньо з інвазією і розмноженням вірусу в легенях. Найбільш уразливими для розвитку первинних грипозних пневмоній є хворі з інтеркурентних серцево–судинними захворюваннями, імунодефіцитами, вагітні жінки, діти [5, 8, 9, 10]. Початкові прояви захворювання характерні для грипу, проте вже протягом 12-36 годин хворі відзначають наростання задишки, яка часто супроводжується кашлем з мізерним кількістю слизу і прожилками крові. У рідкісних випадках можливо масивне кровохаркання. Плевральні болі зустрічаються нечасто.

На момент госпіталізації маніфестують явища дихальної недостатності. Виражені тахіпное, тахікардія, ціаноз. Аускультативно картина змінюється по мірі прогресування захворювання. На початкових етапах вислуховується крепітація, інспіраторні тріскучі хрипи і іноді сухі свистячі хрипи в нижніх відділах легень, згодом хрипи поширюються на всі відділи легенів, дихання стає слабкішим. В термінальних стадіях захворювання хрипи і дихання практично не вислуховуються, в той час як значно виражене тахіпное. Іноді диспное та ажитація хворого виражені настільки, що пацієнт не здатний переносити кисневу маску. У ряді випадків вірусна пневмонія може ускладнюватися гострою нирковою недостатністю та синдромом дисемінованого внутрішньосудинного згортання.

У більшості хворих лабораторні дослідження виявляють лейкоцитоз периферичної крові (до 20 тис/мл) за рахунок підвищення вмісту зрілих нейтрофілів і паличкоядерних форм. У той же час в мокроті основними клітинними елементами є мононуклеари, а ця дисоціація між цитологічним складом мокротиння і периферичної крові свідчить на користь первинної вірусної пневмонії, а не вторинної бактеріальної інфекції [7]. При рентгенографії грудної клітини виявляють двосторонні зливні інфільтративні затемнення, що розходяться від коренів легень, що може симулювати картину кардіогенного набряку легень. Може також спостерігатися невеликий плевральний або междолевой випіт.

Під час пандемії 1957-1958 р. р. летальність від первинної вірусної пневмонії сягала 80% [11]. На посмертному морфологічному дослідженні виявляють ознаки трахеїту, бронхіту, бронхіоліту та втрату нормальних реснитчатых епітеліальних клітин. Альвеоли зазвичай заповнені набряклою рідиною, присутні як мононуклеарні, так і нейтрофільні інфільтрати, які часто супроводжуються интраальвеолярными геморагіями. Характерною морфологічною знахідкою також є безклітинні гіалінові мембрани, що вистилають альвеоли. З тканини легенів виділяють вірус грипу, часто в дуже високому титрі, і зазвичай не виявляють ознак застійної серцевої недостатності та вторинної бактеріальної інфекції.

В даний час не існує ефективної терапії первинної грипозної пневмонії. Часто призначають противірусний препарат амантадин, однак переконливі дані про його користь при пневмонії відсутні. Амантадин перешкоджає проникненню вірусів грипу А у клітини, тому він має в основному профілактичне значення. Амантадин може запобігти клінічні прояви грипу у 70% контактували з вірусом грипу А [12]. У хворих на грип А з легкими респіраторними симптомами амантадин здатний привести до більш швидкому відновленню легеневих функцій. Цей препарат ефективний тільки при призначенні протягом перших 48 годин від початку захворювання [11].

Також не існує і доказів ефективності при вірусній пневмонії нових інгібіторів нейрамінідази – занамівіру і оселтамивира, які доцільно використовувати тільки протягом перших 24-48 годин від моменту появи симптомів [13]. Немає також переконливих даних про ефективність глюкокортикоїдів при первинної вірусної пневмонії.

Вірусно–бактеріальна пневмонія

При даному типі пневмонії інтервал між виникненням перших респіраторних симптомів і ознаками втягнення в процес паренхіми легень може становити до 4 діб, протягом цього періоду може спостерігатися навіть деяке поліпшення стану хворого. У більшості випадків спостерігаються продуктивний кашель з гнійною або кров’янистої мокротою, приголомшливі озноби і плевральні болю. В момент госпіталізації, як правило, наявні ознаки вираженої дихальної недостатності: тяжке диспное, тахіпное, ціаноз. При фізикальному дослідженні виявляється різноманітна картина. Більшість хворих мають ознаки локальної консолідації, утягує в процес частку або декілька часток легень, дану картину доповнюють ознаки масивного залучення в процес паренхіми легень, що проявляється дифузними сухими инспираторными жужжащими хрипами і свистящими инспираторными і экспираторными хрипами. Іноді є тільки сухі дзижчать і свистячі хрипи без ознак консолідації. Рентгенографічна картина легких представлена дифузними инфильтративными затемнениями, подібні з такими при первинної грипозної пневмонії, або комбінацією дифузних інфільтратів з вогнищами фокальній консолідації.

 

Число лейкоцитів периферичної крові може коливатися від 1 до 30 тис/мл При нормальному або підвищеному числі лейкоцитів переважають зрілі і молоді форми полінуклеарів, в той час як лейкопенія зазвичай супроводжується гранулоцитопенией. Цитологічний склад мокротиння представлений в переважній більшості випадків полинуклеарными лейкоцитами, навіть у хворих з різко вираженою лейкопенією периферичної крові, крім того, мокрота містить велику кількість бактерій.

У половині випадків вірусно–бактеріальної пневмонії причинним мікробним фактором є Staphylococcus aureus. Причини частої асоціації грипу та S. aureus наступні: пошкодження вірусом грипу мукоциліарного ескалатора призводить до акумуляції і адгезії S. aureus; S. aureus секретує протеазу, расщепляющую гемаглютинін вірусу грипу, переводячи його в активну форму і посилюючи вірулентність; вірус грипу призводить до депресії клітинно–опосередкованого імунітету та функції поліморфно–ядерних лейкоцитів, що сприяє колонізації мікроорганізмів на вже пошкодженої слизової дихальних шляхів.

Часта асоціація грипу та S. aureus робить обов’язковим призначення на першому етапі терапії хворим з підозрою на вірусно–бактеріальну пневмонію антибіотиків, активних відносно стафілокока. Навіть при ранній і адекватної антибіотикотерапії летальність при даній формі пневмонії досягає 50% [7]. Комбінація поєднаної вірусної і бактеріальної пневмонії та лейкопенії говорить на користь стафілококової пневмонії і дуже поганого прогнозу захворювання. Діагноз стафілококової інфекції у цих хворих так очевидний, летальність так висока, а час від початку появи перших симптомів пневмонії і смерті хворого так коротко, що необхідно негайне призначення антибіотиків, що володіють активністю до пеніцилін–резистентним S. aureus: оксацилін (2 г кожні 4-6 годин); цефалоспорини I–II поколінняцефазолін (1 г кожні 8 годин), цефуроксим (750 мг кожні 8 годин); ципрофлоксацин (200– 400 мг кожні 12 годин); кліндаміцин (600 мг в/в кожні 6– 8 годин), іміпенем/циластатин (тієнам, доза залежить від тяжкості інфекції, зазвичай 500 мг в/в кожні 6-8 годин). Тієнам має винятково широким спектром антибактеріальної активності, що особливо сприятливо при призначенні емпіричної терапії. У популяціях, де висока ймовірність виявлення метицилін–резистентних штамів (в стаціонарах, будинках інвалідів до 30– 40 %), найбільш виправданим вибором є призначення ванкоміцину (1 г кожні 12 годин, необхідна корекція дози при нирковій недостатності).

Вторинна бактеріальна пневмонія

Вторинна бактеріальна пневмонія є найчастішим ускладненням грипу, внаслідок пошкоджуючих ефектів вірусу грипу на цилиарный епітелій, уповільнення мобілізації лейкоцитів, порушення процесу нейтралізації бактерій поліморфно–ядерними фагоцитами. У більшості хворих діагноз вторинної бактеріальної пневмонії може бути поставлений на підставі анамнезу. Зазвичай пацієнт переносить типовий грип, за яким слідує період явного поліпшення, деякі хворі навіть встигають приступити до роботи. Проте потім через 3-14 днів після перших симптомів грипу стан пацієнта швидко погіршується: з’являються друга хвиля лихоманки з ознобом, біль у грудній клітці плеврального характеру, кашель з гнійною мокротою, може бути кровохаркання. Приблизно в одній третині випадків захворювання не має двофазного характеру, і симптоми пневмонії “накладаються” на симптоми грипу.

Фізикальне обстеження виявляє ознаки фокального паренхіматозного процесу, часто з класичними ознаками консолідації, ці дані підтверджуються рентгенографічним дослідженням грудної клітини. Забарвлення мокротиння за Грамом дозволяє виявити велику кількість бактерій і поліморфно–ядерних лейкоцитів. Найбільш частим причинним бактеріальним патогеном при даній формі пневмонії є пневмокок, відносно часто виявляють і стафілокок – у 15-30% випадків [6]. Більш рідкісні Haemophilus influenzae та Streptococcus pyogenes, ще рідше зустрічаються грамнегативні бактерії (Enterobacter spp., Serratia spp., Klebsiella spp.) і анаероби (Bacteroides spp.). У хворих з вторинною бактеріальною пневмонією немає ознак серйозної вірусної інвазії в паренхіму легень, тому перебіг і прогноз захворювання повністю пов’язані з природою і тяжкістю бактеріальної інфекції.

Основними препаратами для початкової терапії вторинної бактеріальної пневмонії є антибіотики, що активні по відношенню до грампозитивних мікроорганізмів та H. influenzae: амоксицилін/клавуланат (1-2 г в/в кожні 6– 8 годин), еритроміцин (1 г кожні/6 годин), азитроміцин (0,5 г per os у перший день, потім 0,25 г кожні 24 години протягом 4–х днів), кларитроміцин (0,5 г кожні 12 чаов), цефуроксим (750 мг кожні 8 годин).

Профілактика грипу

У більшості випадків захворювання грипом можна запобігти, використовуючи адекватні вакцини. Склад вакцин повинен постійно змінюватися і включати антигени знову виявлених штамів, що мають епідеміологічне значення. Перед передбачуваної епідемією грипу мають бути імунізовані літні хворі, пацієнти із захворюваннями легень і серцево–судинної системи, медичний персонал, що має контакт з хворими групи ризику [14]. Дітям до 12 років рекомендують 2 дози вакцини з інтервалами не менше 4–х тижнів, дорослим достатньо однієї дози. Активно впроваджуються нові стратегії виробництва вакцин: очищені гемоагглютининовые вакцини; вакцини, засновані на клітинних культурах; адъювантные і ДНК–вакцини [15]. Основною проблемою є те, що переважну групу хворих, які потребують вакцинації, складають особи старше 60 років, у яких вироблення антитіл у відповідь на стандартні грипозні вакцини може бути недостатньою.

 

Література

1. Almirall J, Bolibar I, Vidal J, Sauca G, Coll P, Niklasson B, Bartolome M, Balanzo X Epidemiology of community–acquired pneumonia in adults: a population–based study. Eur Respir J 2000;15: 757-63

2. Chien JW, Johnson JL Viral pneumonias. Epidemic respiratory viruses. Postgrad Med 2000;107: 41-2, 45-7, 51-2

3. Monto AS Viral respiratory infections in the community: epidemiology, agents, and interventions. Am J Med 1995; 99: 24S–27S

4. Nicholson K. G. Influenza: something for everyone. In: Advances in influenza. Ed. M. C. Zambon. in primary care. Blackwell Scince, 1999: 11– 18

5. Stamboulian D, Bonvehi PE, Nacinovich FM, Cox N Influenza. Infect Dis Clin North Am 2000; 14: 141-66

6. Piedra PA Influenza virus pneumonia: pathogenesis, treatment, and prevention. Semin Respir Infect 1995; 10: 216-23

7. Blinkhorn R. J. Community–acquired pneumonia. In: Pulmonary diseases. Ed: Baum G. L., Crapo J. D., Celli B. R., Karlinsky J. B. Lippincot–Raven. Philadelphia. New York, 1998: 50– 542

8. Kao HT, Huang YC, Lin TY Influenza A virus infection in infants. J Microbiol Immunol Infect 2000; 33: 105-8

9. Ljungman P Respiratory virus infections in bone marrow transplant recipients: the European perspective. Am J Med 1997; 102: 44-7

10. Whimbey E, Englund JA, Couch RB Community respiratory virus infections in immunocompromised patients with cancer. Am J Med 1997; 102: 10-8

11. Nicholson K. G. Managing influenza in primary care. Blackwell Scince, 1999: 106 p.

12. Libow LS, Neufeld RR, Olson E, Breuer B, Starer P Sequential outbreak of influenza A and B in a nursing home: efficacy of vaccine and amantadine. J Am Geriatr Soc 1996; 44: 1153-7

13. Long JK, Mossad SB, Goldman MP Antiviral agents for treating influenza. Cleve Clin J Med 2000 Feb;67(2):92-5

14. Morgan R, King D Influenza vaccination in the elderly. Postgrad Med J 1996; 72: 339-42

15. Gruber W. New influenza vaccines. In: Advances in influenza. Ed. M. C. Zambon. in primary care. Blackwell Scince, 1999: 19– 26

Іміпенем + циластатин натрію – Тієнам (торгова назва)

(Merck Sharp & Dohme Idea)

При грипі виділяють 3 форми пневмонії:

• первинна вірусна пневмонія

• вірусно-бактеріальна пневмонія

• вторинна бактеріальна пневмонія.

Вірусна пневмонія – це запалення легенів, викликане вірусною інфекцією. Симптоми захворювання схожі з звичайною застудою, пацієнти скаржаться на підвищення температури, кашель, риніт, загальну слабкість і нездужання.

Клінічна картина залежить від виду збудника та стану імунітету хворого. Пневмонія при грипі може ускладнюватися вторинним бактеріальним запаленням дихальних шляхів, плевритом, респіраторним дистрес-синдромом.

Причини захворювання

Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом, при близькому контакті з зараженим людиною, через предмети домашнього вжитку, предмети особистої гігієни. Проникає в рот або ніс, потім вражає клітини слизових оболонок трахеобронхіального дерева і альвеоли легенів.

Вірус грипу

Найбільш поширеними збудниками грипозної пневмонії є імунокомпетентні віруси грипу типу A, B, парагрипу, респіраторно-синцитіальний (RSV), аденовірус. Інкубаційний період захворювання триває 3-5 днів, через кілька діб після зараження, до вірусної приєднується бактеріальна флора.

Пневмонію при грипі найчастіше хворіють маленькі діти, літні люди, особи з ослабленою імунною захистом організму, які страждають хронічними захворюваннями серця, верхніх дихальних шляхів, бронхіальною астмою, артеріальною гіпертензією, ІХС. У групі ризику знаходяться курці, ВІЛ-інфіковані, пацієнти з онкологічними патологіями, що перенесли хіміотерапію.

Характерні симптоми пневмонії

Вірусне запалення легенів у більшості випадків протікає в гострій формі, висока температура тримається до 2 тижнів, спостерігаються добові коливання показників термометра. Для патології характерні сезонні епідемічні спалахи грипу, що припадають на осінньо-весняний період, холодну, сиру погоду.

Специфічні прояви пневмонії:

Вірусні пневмонії

 • загальна слабкість, нездужання, швидка стомлюваність;
 • гіпертермія до 38,5–39°;
 • озноб;
 • болі в грудній клітці при вдиху;
 • риніт, закладеність носа;
 • сухий або вологий кашель;
 • підвищене потовиділення;
 • відсутність апетиту;
 • задишка;
 • синюшність носогубного трикутника;
 • ломота, біль у м’язах, суглобах.

Парагрипозна пневмонія вражає новонароджених немовлят і дітей дошкільного віку. У малюків яскраво виражені ознаки інтоксикації організму у вигляді нудоти, блювання, головного болю, диспепсичних розладів. Гіпертермія зазвичай не перевищує субфебрильних відміток, респіраторні симптоми проявляються помірно (кашель, риніт).

Аденовіруси викликають неосложненную пневмонію з вираженою лімфаденопатією і тонзилітом. При тяжкому перебігу вірусного запалення легенів у дітей і людей з імунодефіцитом піднімається висока температура до 40°, виникають тонічні судоми, геморагічний синдром, дихальна недостатність, сильна блювота, діарея.

До найбільш важких ускладнень відноситься емпієма, абсцес легені, колапс, грипозний енцефаліт, гипоксемическая кома, можливий летальний результат протягом першого тижня з моменту маніфестації захворювання.

Первинна вірусна пневмонія

Така форма запалення легенів розвивається через кілька днів після зараження вірусом грипу. У перші 2-3 доби хворих турбують звичайні ознаки застуди, які швидко наростають і прогресують. Спостерігається лихоманка, задишка, ціаноз шкірних покривів, ускладненій дихання. Кашель вологий з виділенням невеликої кількості харкотиння, іноді в складі рідини з’являються домішки крові.

Первинна грипозна пневмонія найчастіше зустрічається у людей, які страждають хворобами серця, нирок, дихальної системи. Збудники виявляються в бронхіальному секреті, паренхімі легень. Захворювання класифікують:

 • гостра інтерстиціальна пневмонія;
 • геморагічне запалення легенів.
 

У першому випадку відбувається ураження проміжної тканини легені з порушенням дихальної функції. Захворювання протікає у важкій формі, викликає фіброзні, склеротичні зміни в легеневій паренхімі і нерідко має несприятливий результат.

Первинна геморагічна пневмонія після грипу викликає скупчення великої кількості еритроцитів в бронхіальному ексудаті і інтерстиціальної тканини легень. Найбільш важко патологія протікає у пацієнтів-курців, вагітних жінок, людей з хронічними недугами серцево-судинної, ендокринної, дихальної системи, вираженими імунодефіцитними станами.

Геморагічна пневмонія супроводжується кровохарканням, задишкою, ціанозом шкіри, носовими кровотечами, зниженням артеріального тиску, тахікардією. На тлі високої температури тіла і сильної інтоксикації організму швидко розвивається набряк легенів, ДВЗ-синдром, дихальна недостатність.

Вторинна бактеріальна пневмонія

Постгриппозное запалення легенів приєднується до симптомів грипу через 5-6 діб. Дія вірусу сильно знижує імунний захист організму, створює сприятливі умови для розмноження патогенної мікрофлори в дихальних шляхах. Збудниками патології можуть послужити золотисті стафілококи, гемофільна паличка, пневмококи.

Розвитку вторинної бактеріальної пневмонії сприяє ослаблення імунітету і наступні фактори:

 • прийом цитостатиків, кортикостероїдів, антибіотиків;
 • хвороби крові: лейкемія, анемія, лімфома;
 • ВІЛ-інфекція, СНІД;
 • цукровий діабет;
 • онкологічні захворювання;
 • проведена хіміотерапія;
 • наркоманія;
 • тривале переохолодження.

У хворих після вщухання лихоманки знову підвищується температура тіла, відкашлюється гнійна, в’язка мокротиння з домішками крові. У бронхіальному секреті виявляють вірусні агенти і хвороботворні бактерії.

Методи діагностики

При обстеженні хворих з первинною пневмонією на тлі грипу перкуторний звук не змінюється, його притуплення відзначається під час приєднання вторинної бактеріальної інфекції, формування инфильтрационных вогнищ в легенях. Дихання жорстке, вислуховуються хрипи, свистячі хрипи, крепітація.

Ателектаз легенів — його види

При вірусної пневмонії вологі хрипи чергуються з сухими, зміни відбуваються протягом 1-2 днів. Патологічний процес пояснюється прогресуванням ателектазу, скупчення ексудату, який закриває просвіт бронхів.

Рентгенологічне дослідження виявляє посилення судинного малюнка, вогнища інфільтрації паренхіми (частіше в нижніх сегментах), в окремих випадках запальний процес поширюється на цілу частку дихального органу. За результатами аналізу крові виявляють лейкопенію і лимфоцитопению, підвищений титр антитіл до вірусного агенту, збільшення ШОЕ. Для підтвердження етіології пневмонії проводять дослідження харкотиння або промивних вод бронхів.

Диференціальна діагностика проводиться з раком, інфаркт легень, атиповим, аспіраційним запаленням, облітеруючим бронхіолітом. При постановці діагнозу враховується епідеміологічна обстановка, наявність специфічних антитіл в крові хворого, респіраторні симптоми і підтвердження вірусної етіології за результатами бакпосіву мокротиння.

Медикаментозне лікування пневмонії

Пацієнтам рекомендується дотримуватися постільного режиму, пити більше рідини (не менше 2,5 л на добу), вживати вітаміни, калорійну їжу. Етіотропна терапія пневмонії при грипі проводиться противірусними препаратами:

Антибіотики призначаються при змішаній формі мікрофлори в дихальних шляхах у разі приєднання бактеріальної інфекції.

Пацієнтам з пневмонією прописують лікарські засоби широкого спектру (Цефтріаксон, Супракс) з метою зняття гострого запального процесу, зменшення набряку легеневої тканини, запобігання важких ускладнень. Якщо вірусна інфекція поєднується з микоплазмозной або хламідіозної, додатково призначають антибактеріальні засоби:

Симптоматичне лікування пневмонії проводять жарознижувальними і муколітичними препаратами (Амброксол, Лазолван, Найз), розширюють просвіт бронхів і полегшують відходження в’язкого мокротиння. Нестероїдні протизапальні засоби (Диклофенак, Ібупрофен) допомагають зняти плевральні болю, знизити температуру, зменшити ломоту в тілі і суглобах. При симптомах дихальної недостатності роблять кисневі інгаляції.

Медикаменти при пневмонії необхідно приймати протягом 10-14 днів. Для зміцнення імунної системи рекомендується вживати вітамінні комплекси (Аевіт, Комплівіт) та імуномодулятори (Ехінацею, Іммунал). Під час лікування грипу і пневмонії хворі повинні їсти варене м’ясо, наваристі бульйони, молочні та кисломолочні вироби, свіжі овочі.

Профілактика вірусної пневмонії

До основних профілактичних засобів відноситься вакцинація населення під час сезонних спалахів грипу. Зміцнити імунітет допомагає загартовування, вітамінотерапія, збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок. У холодну пору року дозволяється приймати імуномодулятори: Афлубін, Анаферон. Важливо своєчасно лікувати супутні захворювання внутрішніх органів.

Необхідно уникати контакту з інфікованими хворими, мити руки з милом після відвідування місць великого скупчення людей, їзди в громадському транспорті. Люди, які працюють у великому колективі, під час епідемії повинні носити захисні марлеві пов’язки, які потрібно міняти кожні 2 години. Рекомендується регулярно провітрювати квартиру, стежити за температурою і вологістю. Якщо повітря занадто сухий, потрібно використовувати зволожувачі.

Профілактика пневмонії

Людини, хворого на пневмонію після грипу, поміщають в окрему кімнату, виділяють індивідуальні гігієнічні засоби, посуд, постільна білизна. В приміщенні необхідно щодня проводити вологе прибирання з додаванням антисептичних препаратів у воду, витирати пил.

До заходів профілактики вторинної пневмонії відноситься спостереження у лікаря-пульмонолога після лікування гострої стадії захворювання. Через 1, 3 і 6 місяців рекомендується здати аналіз крові, сечі, провести біохімічне дослідження – ревмопроби.

Наслідки вірусної пневмонії після грипу

Якщо є хронічні патології внутрішніх органів, необхідно своєчасно виконувати підтримуюче лікування. А також показана обов’язкова санація ротової порожнини, дихальних шляхів, лікування каріозних зубів. Після затяжної запалення прискорить одужання відпочинок біля моря або в спеціалізованому санаторії.

Вірусна пневмонія розвивається при зараженні людини вірусами грипу. Захворювання відрізняється стрімким перебігом з високою температурою і вираженими ознаками загального нездужання. При несвоєчасно розпочатому лікуванні патологія швидко прогресує і може призвести до розвитку важких ускладнень, аж до летального результату.

Відео по темі: Де грип, там і пневмонія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code