Без’ядерні клітини характерні для 1 вірусів грипу 2 чумної бацили

 1. В склад складних вірусів входять структурні компоненти:

1) нуклеоид

2) суперкапсид

3) рибосоми

4) джгутики

2. До складних РНК-вмісних вірусів не відносяться:

1) віруси грипу

2) ротавіруси

3) віруси лейкозу людини

4) вірус імунодефіциту людини

5) вірус сказу

3. Проникнення вірусів у клітину відбувається наступними шляхами, за винятком:

1) шляхом пиноцитоза (пиноцитарная вакуолю «втягує» віріон всередину клітини)

2) прямим шляхом через оболонку в клітку (пикорна — і герпесвіруси

3) шляхом активного транспорту

4. Назвіть можливий результат взаємодії вірусу і клітини:

1) реплікація ДНК клітини

2) розпад віріонів

3) вихід віріонів із клітини

4) адсорбція віріонів на рибосомах

5. Обсяг геному у вірусів:

1) 1 ген (господаря)

2) від 10 до 150 генів і більше

3) від 1 000 до 5 000 генів

4) від 10 000 до 100 000 генів

6. Основні властивості вірусів:

1) дисъюнктивный тип розмноження

2) здатність до поділу

3) клітинна організація

4) окислювальний метаболізм

7. Віріон являє собою:

1) відокремлену клітку

2) скупчення вірусних частинок

3) включення внутрішньоклітинний

4) окрему вірусну частинку

8. Внутрішньоклітинні включення не являють собою:

1) продукти реактивного зміни клітини

2) нуклеїнову кислоту вірусу

3) окремі вірусні компоненти

4) скупчення хромосом

5) оболонки вірусів

9. До складу віріона не входить:

1) РНК

2) капсомеры

3) суперкапсидные білки

4) мітохондрії

5) ферменти проникнення і виходу

10. До яких хімічних агентів чутливі бактеріофаги ?

1) фенол

2) ефір

3) сірчана кислота

4) етиловий спирт

11. Особливості нового типу інфекції (прионной) включають всі, крім:

1) інкубаційний період до 2-3 тижнів

2) зараження при вживанні недостатньо термічно обробленого м’яса корів і овець з білками пріонні

3) зараження при трансплантації

4) зараження при ритуальний канібалізм

12. Які ознаки не використовуються для класифікації вірусів?

1) тип нуклеїнової кислоти

2) морфологія віріонів

3) тропізм вірусів

4) тип симетрії

5) наявність суперкапсида

6) спосіб передачі інфекції

7) спосіб передачі інформації

13. До основних властивостей вірусів не відносяться:

1) внутрішньоклітинний паразитизм

2) організація неклітинна

3) вміст ДНК і РНК

4) диз’юнктивний спосіб розмноження

5) утримання однієї нитки ДНК (SS)

6) утримання однієї нитки РНК (SS)

14. Бактеріофаги культивують

1) у курячому ембріоні

2) в клітинах рослин

3) в культурі бактерій

4) в організмі тварин

5) на штучних поживних середовищах

15. Віруси не культивують:

1) В організмі тварин

2) у курячому ембріоні

3) у культурі клітин

4) на елективних живильних середовищах

16. Бактеріофаги характеризуються:

1) бактеріальної природою

2) не здатні вбудовуватися в геном бактеріальної клітини

3) не проходять через бактеріальні фільтри

4) клітинної організацією

5) внутрішньоклітинним паразитизмом

17. Колі-титр водопровідної води не повинен перевищувати показник (мл):

1) 300

2) 100

3) 1

4) 10

18. Через воду можуть передаватися:

1) кір

2) холера

3) грип

4) дифтерія

5) сифіліс

19. Мінімальний обсяг води, в якому виявляються бактерії групи кишкової палички (БГКП) — це

1) колі-титр

2) колі-індекс

3) загальне мікробне число

4) перфрінгенс-титр

20. Мікробне число повітря в операційній в процесі операції не повинно перевищувати:

1) 250

2) 50

3) 750

4) 100

5) 1000

21. Яка фаза повітряно-крапельного аерозолю становить найбільшу небезпеку?

1) фаза крапельна

2) фаза пилова

3) краплинні ядерця

22. Колі-титр води визначають при посіві на середовище:

1) Вільсона-Блера

2) Левіна

3) Ендо

4) Кесслера

5) Олькеницкого

23. Яка вода відноситься до мезосапробной?

1) стічна

2) природного джерела

3) поверхневого водоймища

4) промислового підприємства

24. Які патогенні мікроорганізми тривало зберігаються у ґрунті?

1) бацили сибірської виразки

2) сальмонел черевного тифу

3) збудники бруцельозу

4) кишкова паличка

5) збудник дифтерії

25. Вкажіть найбільш часто застосовуваний метод знезараження повітря в процедурних кабінетах:

1) іонізація

2) озонування

3) очищення через бактеріальні фільтри

4) ультрафіолетове опромінення

26. Мікроорганізми порожнини рота:

1) Lactobacterium

2) Treponema pallidum

3) Escherichia coli

4) Neisseria meningitidis

27. Профілактика дисбактеріозу піхви включає:

1) дотримання правил гігієни

2) повноцінне харчування

3) селективну деконтаминацию кишечника

4) дотримання раціональної антибіотикотерапії

5) все перераховане вірно

28. Колициногенность — це здатність виділяти:

1) бактеріоцини

2) еубіотики

3) пробіотики

29. Колонизационная резистентність не передбачає:

1) стабільний склад анаеробної флори кишечника

2) антагоністичну дію по відношенню до умовно-патогенних мікроорганізмів

3) антагоністичну дію по відношенню до патогенних мікроорганізмів

4) колонізацію аеробною флорою

30. Мікрофлора кишківника дорослої людини не повинна містити:

1) біфідобактерії

2) кишкову паличку

3) лактобактерії

4) ентерокок

5) шигели

31. Антагонистическим дією володіють наступні продукти метаболізму бактерій:

1) пептидоглікан

2) молочна кислота

3) лізоцим

4) ендотоксини

5) ліпополісахарид

32. Ознакою дисбактеріозу кишечника є:

1) збільшення кількості біфідобактерій

2) збільшення кількості кишкової палички з гемолітичними властивостями

3) наявність ферментирующей кишкової палички

4) наявність дріжджоподібних грибів

33. Для аналізу мікрофлори товстого кишечника використовують середу:

При виконанні завдань з короткою відповіддю впишіть в полі для відповіді цифру, яка відповідає номером правильної відповіді, або число, слово, послідовність букв (слів) або цифр. Відповідь слід записувати без пропусків і додаткових символів. Одиниці вимірювань писати не потрібно.

Якщо варіант поставлене вчителем, ви можете вписати або завантажити в систему відповіді до завдань з розгорнутою відповіддю. Учитель побачить результати виконання завдань з короткою відповіддю і зможе оцінити завантажені відповіді до завдань з розгорнутою відповіддю. Виставлені вчителем бали відобразяться у вашій статистиці.

Версія для друку та копіювання в MS Word

1

Процес «трансляції» спадкової інформації відбувається на рівні організації життя

3) биогеоценотическом

4) молекулярному

Відповідь:

2

Без’ядерні клітини характерні для

1) бактеріофагів

2) бацил

3) одноклітинних водоростей

4) дизентерійної амеби

Відповідь:

3

Однозначність генетичного коду проявляється в тому, що

1) кожен кодон кодує кілька амінокислот

2) один триплет кодує одну амінокислоту

3) однакові нуклеотиди не можуть входити до складу сусідніх триплетів

4) всі організми на землі мають один генетичний код

Відповідь:

4

Період підготовки клітини до поділу називається

1) інтерфаза

2) мітотичний цикл

3) життєвий цикл

4) клітинний цикл

Відповідь:

5

Складається з однієї клітини

1) малярійний плазмодій

2) ряска

3) пеницилл

4) зозулин льон

Відповідь:

6

Скільки типів гамет утворює генотип АаВвССDD?

1) 2

2) 4

3) 6

4) 8

Відповідь:

7

Роботи з отримання поліплоїдів пов’язані з іменами

1) К. Тімірязєва та Н. Вавілова

2) Б. Астаурова і Р. Карпеченко

3) А. Северцова і С. Четверикова

4) М. Шлейдена і Т. Шванна

Відповідь:

8

Спадковість — це властивість організмів, яка забезпечує і підтримує

1) внутривидовое схожість організмів

2) відмінності між особинами одного виду

3) міжвидове схожість організмів

4) зміни організмів протягом життя

Відповідь:

9

У яких стосунках перебувають водорость гриб, що утворюють лишайник?

1) конкуренція

2) квартирантство

3) симбіоз

4) паразитизм

Відповідь:

10

До освітньої тканини рослин відноситься

1) ксилема

2) флоема

3) кора

4) камбій

Відповідь:

11

В життєвому циклі переважає папороті

1) гаплоїдна спору

2) гаметофит

3) диплоидное рослина

4) спорангий

Відповідь:

12

Хто з названих тварин може мати вапняний скелет?

1) інфузорія

2) амеба звичайна

3) гідра

4) кораловий поліп

Відповідь:

13

Систематичним ознакою класу Земноводні можна вважати

1) парні кінцівки

2) наявність п’яти відділів головного мозку

3) трикамерне серце без міжшлуночкової перегородки

4) трикамерне серце з міжшлуночкової перегородкою

Відповідь:

14

У людини на відміну від горили

1) у шийному відділі 7 хребців

2) вузький тазовий пояс

3) менше підборідний виступ

4) більше мозковий відділ черепа

Відповідь:

15

Якими цифрами позначено судини і відділи серця, що несуть артеріальну кров?

1) 1, 2, 4

2) 5, 6, 7

3) 2, 3, 6

4) 1, 4, 5

Відповідь:

16

Внутрішнє середовище організму складають

1) кров, жовч, тканинна рідина

2) кров, лімфа, тканинна рідина

3) кров, секрети, цитоплазма клітин

4) тканинна рідина, плазма крові, спинномозкова рідина

Відповідь:

17

Вкажіть правильну послідовність виділення і впливу гормонів.

1) клітина-мішень – гіпоталамус – гіпофіз – ендокринна залоза

2) гіпоталамус – гіпофіз – ендокринна залоза – клітина-мішень

3) ендокринна залоза – клітина-мішень – гіпоталамус – гіпофіз

4) гіпофіз – ендокринна залоза – гіпоталамус – клітина-мішень

Відповідь:

18

Гіподинамія виникає при

1) малорухливому способі життя

2) фізичному перенапруженні

3) інтенсивних тренуваннях

4) частих піших прогулянках

 

Відповідь:

19

Значення теорії Ч. Дарвіна полягає в тому, що вона вперше

1) пояснила механізми виникнення життя на Землі

2) довела космічне походження життя

3) виявила причини різноманітності та пристосованості організмів

4) спростувала ідею самозародження організмів

Відповідь:

20

Закон Харді – Вайнберга описує

1) эволюционирующую популяцію

2) ідеальну популяцію

3) нечисленну популяцію

4) популяцію необмеженої чисельності

Відповідь:

21

До макроэволюционным процесів можна віднести виникнення нового

1) класу

2) виду

3) популяції

4) сорту

Відповідь:

22

Обмежуючим фактором для життя крота звичайного може служити

1) недолік світла

2) вологість повітря

3) температура повітря

4) щільність грунту

Відповідь:

23

Сукцесія — це

1) руйнування природного співтовариства

2) штучні насадження

3) поступова зміна біогеоценозу

4) припинення круговороту речовин

Відповідь:

24

В результаті діяльності бульбочкових бактерій бобових азот атмосфери перетворюється в

1) вуглекислий газ і воду

2) азотовмісні органічні речовини

3) азотну кислоту

4) солі азотної кислоти

Відповідь:

25

Чи вірні наступні твердження про функції білків в клітині?

А. Багато білки виконують каталітичну функцію.

Б. Деякі гормони мають білкову природу.

1) вірно А тільки

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

Відповідь:

26

Виберіть ознаки, за якими тканини відрізняються один від одного.

1) кількість міжклітинної речовини

2) кількість клітин в тканини

3) елементний хімічний склад

4) будова і форма клітин

5) різний набір органел в клітинах

6) функції

Відповідь:

27

Виберіть ознаки безумовних рефлексів.

1) видоспецифичные

2) виробляються в процесі еволюції

3) мають тимчасові рефлекторні дуги

4) мають постійні рефлекторні дуги

5) не успадковуються

6) індивідуальні

Відповідь:

28

В результаті идиоадаптаций з’явилася(-лись)

1) здатність до зміни забарвлення хамелеона при небезпеці

2) хлоропласти і фотосинтез

3) тканини рослин

4) отруйні залози змій

5) ласти кита

6) первинна і вторинна порожнини тіла у черв’яків

Відповідь:

29

Установіть відповідність між наявністю названих органел у бактеріальної та тваринної клітин.

ОРГАНЕЛИ   КЛІТИНИ

А) мітохондрії

Б) клітинна стінка

В) ядро

Г) лізосоми

Д) скорочувальні вакуолі

Е) кільцева ДНК

 

1) бактеріальна

2) тваринна (інфузорія)

Запишіть у відповідь цифри, розташувавши їх у порядку, відповідному буквах:

Відповідь:

30

Установіть відповідність між органами і зародковими листками, з яких вони розвиваються.

ОРГАНИ

 

ЗАРОДКОВІ ЛИСТКИ

А) головний мозок

Б) печінка

В) кров

Г) кістки

Д) підшлункова залоза

Е) епідерміс шкіри

 

1) эктодерма

2) энтодерма

3) мезодерма

Запишіть у відповідь цифри, розташувавши їх у порядку, відповідному буквах:

Відповідь:

31

Установіть відповідність між процесами травлення та органами, в яких вони відбуваються.

ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ   МІСЦЕ ПРОТІКАННЯ

А) виділення пепсину

Б) всмоктування амінокислот

В) остаточне розщеплення і всмоктування ліпідів

Г) початок розщеплення білків

Д) обробка їжі соляною кислотою

Е) обробка харчової грудки жовчю

 

1) шлунок

2) тонка кишка

Запишіть у відповідь цифри, розташувавши їх у порядку, відповідному буквах:

Відповідь:

32

Установіть відповідність між подією і процесом, у відповідності з законом Харді-Вайнберга.

ПОДІЯ   ПРОЦЕС ЕВОЛЮЦІЇ

А) мутаційний процес відсутній

Б) відсутні міграції та еміграція

В) число домінантних алелів набагато перевищує кількість рецесивних алелей

Г) висока гомозиготність популяцій

Д) відсутній тиск природного відбору

Е) йде обмін генами з іншими популяціями

 

1) популяція еволюціонує

2) популяція вважається «ідеальної»

Запишіть у відповідь цифри, розташувавши їх у порядку, відповідному буквах:

Відповідь:

33

Установіть послідовність, в якій імовірно виникли перераховані класи тварин.

1) Многощетінковиє кольчецы

2) Комахи

3) Саркодовые

4) Сосальщики

5) Плазуни

6) Хрящові риби

Відповідь:

34

Яку інформацію може отримати цитогенетик при мікроскопічному дослідженні хромосомного набору тварини?

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

35

Який орган рослини зображений на малюнку? Які частини органу позначені цифрами 1, 2, 3? Які функції в житті рослини він виконує?

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

36

Знайдіть помилки у наведеному тексті. Вкажіть номери речень, в яких вони допущені. Виправте помилки.

1. Популяція являє собою сукупність вільно скрещивающихся особин різних видів, тривалий час населяють загальну територію. 2. Основними характеристиками популяції є чисельність, щільність, вікова, статева і просторова структури. 3. Популяція є структурною одиницею живої природи. 4. Сукупність усіх генів популяції називається її генофондом. 5. Чисельність популяції завжди стабільна. 6. Популяції одного виду генетично неоднорідні, тобто володіють різними генофондами.

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

37

Чому регуляція функцій організму людини названа нейрогуморальної? Як вона здійснюється?

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

38

Наведіть приклади ембріологічних доказів еволюції хордових тварин і поясніть значення цих доказів.

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

39

Відомо, що всі види РНК синтезуються на ДНК-матриці. Фрагмент ланцюга тРНК має таку послідовність нуклеотидів: УГА-МДА-ЦУЦ-ГЦА-УУГ-АНЦ.

Встановіть фрагмент молекули ДНК, на якій синтезується дана тРНК, амінокислоту, яку приносить ця тРНК до рибосом, якщо її третій триплет є антикодоном;

иРНК, переносящую інформацію та послідовність амінокислот в молекулі білка, який кодується даною молекулою ДНК.

Правила користування таблицею

Перший нуклеотид в триплете береться з лівого вертикального ряду, другий — з верхнього горизонтального ряду і третій — з правого вертикального ряду. Там, де перетнуться лінії, що йдуть від усіх трьох нуклеотидів, і знаходиться шукана амінокислота.

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

40

У вівса домінантними є ознаки ранньостиглості та нормального росту. Ознаки позднеспелости і гігантизму є рецесивними. Визначте генотипи і фенотип рослин, отриманих від схрещування дигетеро-зиготного рослини з рослиною раннеспелого сорту, гетерозиготного за цією ознакою, але гігантом. Гени росту та строків стиглості зчеплені. Який генетичний закон проявляється в цьому випадку?

Рішення завдань з розгорнутою відповіддю не перевіряються автоматично.

На наступній сторінці вам буде запропоновано перевірити їх самостійно.

Завершити тестування, звіритися з відповідями, побачити рішення.

6 клас

1блок:

1. У рослин якогось відділу є плід?

1) Голонасінні

2) Папоротниковидные

3) Плауноподібні

4) Покритонасінні

2. Квітка – це:

1) видозмінений пагін

2) яскравий віночок

3) оцвітина

4) частину стебла

3. Конус наростання в нирці складається з тканини:

1) освітньої

2) фотосинтезуючої

3) механічної

4) проводить

4. Органічні речовини, що містяться в насінні, рослина запасає для:

1) всіх органів рослини

2) зародка насінини

3) тварин

4) людини

5. Рослина – цілісний організм, тому що:

1) воно складається з органів

2) його клітини утворюють тканини

3) всі органи складаються з клітин

4) клітини, тканини, органи взаємопов’язані

6. Систематика – наука, що вивчає:

1) історичний розвиток рослин

2) клітинна будова живих організмів

3) загальні ознаки споріднених груп рослин

4) зміна в рослинних співтовариствах

7. Рослини сімейства пасльонових:

1) овес, жито, пшениця

2) томат, дурман, блекота, картопля

3) редька, ріпа, капуста

4) астра, волошка, кульбаба

8. Еволюцією рослин називають процес:

1) росту рослин

2) розмноження рослин

3) історичного розвитку рослинного світу

4) поширення плодів та насіння

9. Мохи відрізняються від інших рослин тим, що:

1) в їх клітинах відбувається фотосинтез

2) тіло не має тканин і органів

3) корені йдуть глибоко в грунт

4) на верхніх кінцях гілок утворюються коробочки зі спорами

10. В статевому розмноженні рослин беруть участь:

1) гамети

2) спори

3) клітини листка

4) корінь

2 блок:

1. Клітинна стінка грибів, на відміну від рослин, що містять переважно вуглевод –

1) глікоген

2) хітин

3) целюлозу

4) клітковину

2. Яка тканина відсутня в коренях рослин?

1) механічна

2) фотосинтезирующая

3) проводить

4) освітня

3. Першими освоїли сушу:

1) папороті

2) псилофіти

3) голонасінні

3) багатоклітинні водорості

4. Качан капусти – це:

1) плід

2) ягода

3) гігантська нирка

4) соковитий стебло

5. Чому зелені водорості відносять до царства рослин?

1) у клітинах містять хлорофіл

2) є індикаторами забруднення води і ґрунтів

3) мають клітинне будова

 

4) виділяють в атмосферу вуглекислий газ у процесі дихання

7. До прокариотическим організмів відносять

1) зелені водорості

2) найпростіших

3) бактерії

4) віруси

8. Корінь більшості існуючих рослин не може виконувати функцію

1) дихання

2) проведення речовин

3) запасания органічних речовин

4) фотосинтезу

9. Тільки в електронний мікроскоп в клітці шкірки цибулі можна розглянути

1) ядро

2) оболонку

3) цитоплазму

4) рибосоми

10. При проростанні насіння першим (-й) з’являється (- ються)

1) головний корінь

2) додаткові корені

3) бічні корені

4) повітряні корені

3 блок:

1. Квіткові рослини відносять до:

1) царства грибів

2) царства рослин

3) доядерным живим організмам

4) ядерних живим організмам

Відповідь:

2

4

2. Вакуолі добре помітні в клітинах:

1) старих

2) молодих

3) стиглого кавуна

4) недозрілого плоду томату

Відповідь:

1

3

3. Листопад – це:

1) пристосування рослин до нестачі вологи

2) видалення шкідливих речовин

3) осіннє явище в житті рослин

4) процес харчування

1

2

3

Відповідь:

4. Плодом можна назвати:

1) коренеплід

2) стручок

3) бульба

4) ягоду

Відповідь:

1

3

5. Життя на Землі неможливе без рослин, так як вони:

1) живі організми

2) дихають, живляться, ростуть, розмножуються

3) виділяють кисень

4) утворюють на світлі органічні речовини

Відповідь:

3

4

6. Готовими органічними речовинами петаются:

1) зелені рослини

2) гриби

3) бактерії

4) лишайники

Відповідь:

2

3

4 блок:

1. Установіть відповідність між представниками царств організмів та їх ознаками.

Ознаки

Представники царств

А) створює готові органічні речовини з неорганічних

Б) спорофіт диплоиден

В) гетеротроф за способом живлення

Д) утворює мікоризу з корінням дерев

Г) виконує в природі функції продуцента

1) папороть орляк

2) гриб мухомор

Відповідь:

А

Б

В

Г

Д

Е

1

1

2

2

2

1

2. Гриби на відміну від папоротей

1) розмножуються спорами

2) запасають глікоген в клітинах

3) деякі є редуцентами

4) мають вегетативні органи

5) зміст хітин в клітинних стінках

6) автотрофы за способом живлення

Відповідь:

2

3

5

7 клас

1блок:

1. Який з перерахованих ознак характерний тільки для молюсків?

1) двобічна симетрія тіла

2) наявність мантії і мантійній порожнині

3) тіло розділене на членики

4) нервова система вузлового типу

2. Інфузорія-туфелька пересувається з допомогою:

1) війок

2) джгутика

3) ложноножек

4) скоротливої вакуолі

3. Процес брунькування у гідри – це:

1) форма статевого розмноження

2) форма безстатевого розмноження

3) регенерація

4) зростання гідри

4. Рефлекс – відповідна реакція на подразнення, яка здійснюється:

1) мускулатурою

2) травною системою

3) нервовою системою

4) всіма системами органів

5. Кровоносна система молюсків:

1) замкнута

2) має капіляри, з яких кров виходить у проміжок між органами

3) незамкнена

4) має серце, яке складається з камер

6. Для членистоногих характерне розмноження:

1) статеве

2) безстатеве

3) вегетативне

4) статеве і безстатеве

7. Нерест – це:

1) спосіб розмноження

2) складне інстинктивне поведінку в період розмноження

3) умови, що викликають замор риби

4) спосіб турботи про потомство

8. На відміну від риб, у земноводних з’являються:

1) шлунок

2) печінка

3) слинні залози

4) підшлункова залоза

9. На кінцях пальців є присоски у:

1) всіх амфібій

2) хвостатих амфібій

3) квакша

4) червяг

10. Найбільша ящірка:

1) зелена ящірка

2) варан

3) жовтопуз

4) мідяниця

2 блок:

1. Вторинна порожнина (цілому) з’явилася:

1) у плоских черв’яків

2) у кільчастих червів

3) у всіх «хробаків»

4) тільки у круглих

2. Про ускладненні кровоносної системи ссавців порівняно з плазунами свідчить

1) наявність двох передсердь у серце

2) утворення неповної перегородки в шлуночку серця

3) поява трикамерного серця

4) повне розділення венозної і артеріальної крові

3. Комар з роду анофелес є:

1) збудником малярії

2) переносником збудника малярії

3) організмом-хазяїном

4) проміжним хазяїном паразита

4. Спосіб живлення хижих тварин називається

1) автотрофным

2) миксотрофным

3) гетеротрофнм

4) хемотрофным

5. Малий прудовік – це проміжний господар у циклі розвитку

1) печінкового сосальщика

2) бичачого ціп’яка

3) ехінокока

4) аскариди

6. До эукариотическим організмів відносять

1) бактеріофагів

2) найпростіших

3) бактерії

4) віруси

7. До умовним рефлексам риб относяится:

1) будівництво гнізда

2) реакція на смак їжі

3) шлюбні ігри

4) порятунок від добре відомого хижака

8. Тільки в інших живих організмах розмножуються

1) бактерії

2) найпростіші

3) віруси

4) гриби

9. Які відділи утворюють центральну нервову систему риб?

1) головний і спинний мозок

2) середній і довгастий мозок

3) передній мозок і мозочок

4) мозочок і спинний мозок

10. Дизентерійну амебу, інфузорію трубача і эвглену зелену відносять до одного подцарству тому, що у них

1) тіло складається з однієї клітини

2) подібний тип харчування

3) однакові способи розмноження і утворення цисти

4) загальна середовище проживання

3 блок:

1. У чому виражається пристосованість аскариди до паразитичному способу життя?

1) Розвиток личинки в тілі господаря

2) Розмноження статевим шляхом

3) Наявність щільної кутикули

4) наявність двосторонньої симетрії тіла

5) наявність шкірно-м’язового мішка

6) утворення великої кількості яєць

1

3

6

Відповідь:

2. Виберіть ознаки, що відносяться тільки до кишечнополостным тваринам.

1) тришарове будова тіла

2) двобічна симетрія

3) двошарову будову тіла

4) у циклі розвитку присутня стадія поліпа

5) організми паразитують

6) тіло складається з ектодерми, энтодермы і мезоглеи

3

4

6

Відповідь:

3. Виберіть організми, у яких органи виділення представлені нирками.

1) річковий рак

2) дощовий черв’як

3) риба

4) бджола

5) ящірка

6) жаба

3

5

6

Відповідь

4. Встановіть правильну послідовність ланок харчового ланцюга

1) яструб

2) листя дуба

3) синиця

4) непарний шовкопряд

5) бактерії

Відповідь:

2

3

4

1

5

5. Які з перелічених організмів відносяться до нематод?

1) бичачий ціп’як

2) аскарида

3) остриця

4) ришта

5) свинячий солітер

6) печінковий сосальщик

Відповідь:

2

3

4

6. Які ознаки відносяться до загону Жуки?

1) два крила

2) повне перетворення

3) неповне перетворення

4) чотири крила

5) грызущий ротової апарат

6) сисний ротовий апарат

Відповідь:

2

4

5

4 блок:

1. Установіть відповідність між типами тварин та їх ознаками.

Ознаки організму

Тип

А) кровоносна система замкнута

Б) є серце, розділений на відділи

В) є мантія

Г) нервова система – черевна нервова ланцюжок з вузлами в сегментах тіла

Д) тіло сегментовано

Е) є радула (тертка)

 1. Кільчасті черви

 2. Молюски

Відповідь:

А

Б

В

Г

Д

Е

1

2

2

1

1

2

2. Установіть відповідність між ознакою тваринного і класом, для якого характерний

Ознака

Клас Тварин

А) теплокровность

Б) температура тіла залежить від температури навколишнього середовища

В) серце трикамерне, два кола кровообігу

Г) тіло при переміщенні зазвичай стикається із землею

Д) характерне подвійне дихання

Е) артеріальна і венозна кров у серці не змішується

 1. Птахи

 2. Плазуни

Відповідь:

А

Б

В

Г

Д

Е

1

2

2

2

1

1

8 клас

1блок:

1. У клітинах тварин і людини відсутні:

1) хромосоми

2) мітохондрії

3) хлоропласти

4) рибосоми

2. Фізіологія – наука, що вивчає:

1) життєдіяльність організму, органів і їх систем

2) будова тканин

3) умови збереження здоров’я

4) хімічний склад клітин

3. Вуглекислий газ утворюється в:

1) легенів

2) клітинах тіла

3) повітроносних шляхах

4) еритроцитах

4. Соляна кислота входить до складу:

1) підшлункового соку

2) шлункового соку

3) слини

4) вмісту товстого кишечника

5. Обмін речовин – це процес:

1) надходження речовин в організм

2) видалення з організму неперетравлених залишків

3) видалення рідких продуктів розпаду

4) споживання, перетворення, використання, накопичення і втрати енергії

6. Авітаміноз виникає при:

1) надлишок вітамінів в їжі

2) тривалому перебуванні на сонці

3) відсутності в їжі вітамінів

4) харчування рослинною їжею

7. Потовиділення відбувається рефлекторно:

1) тільки під впливом тепла

2) тільки під впливом фізичного навантаження

3) лише при емоційних станах («холодний піт»)

4) тільки під впливом нервових імпульсів

8. Нервова система складається з нервових клітин, які називають:

1) аксонами

2) нейронами

3) дендритами

4) медіаторами

9. Функції рецепторів:

1) несуть збудження від ЦНС до робочого органу

2) сприймають подразнення

3) перемикають збудження з чутливих нейронів на рухові

4) перемикають збудження з чутливих нейронів на інтернейрони

10. Запліднена яйцеклітина містить тільки:

1) 23 хромосоми матері

2) 46 хромосом матері

3) 46 хромосом, з яких 23 хромосоми матері і 23 хромосоми батька

4) 23 хромосоми батька

2 блок:

1. Ембріональний розвиток людини в основному відбувається в

 

1) маткових трубах

2) яйцеводе

3) яєчнику

4) матці

2. Як називається процес знищення потрапили в організм людини бактерій, вірусів і чужорідних речовин шляхом їх загарбання лейкоцитами?

1) фагацитоз

2) пиноцитоз

3) плазмолиз

4) онтогенез

3. Діяльність нервових клітин координується завдяки процесам

1) збудження і гальмування

2) синеза і розщеплення

3) зростання і розвитку

4) дихання і харчування

4. Поняття «гомеостаз» характеризує:

1) загальне зниження життєздатності організму

2) стан динамічної рівноваги природної системи, що підтримується діяльністю регуляторних систем

3) процес руйнування клітин шляхом їх розчинення

4) процес окислення органічних речовин клітини

5. Правильна постава формується:

1) сама по собі

2) під впливом фізичних вправ

3) при контролі за правильним положенням тіла

4) під впливом різних видів роботи

2

3

4

6. Тютюновий дим, негативно впливаючи на вегетативну нервову систему, порушує роботу:

1) серця і легенів

2) шлунка і кишечника

3) кровоносних судин

4) органів зору та слуху

1

2

4

7. Синапс:

1) область контакту нервових клітин один з одним або з ткнями

2) речовина, що виділяється завдяки дії нервового імпульсу

3) закінчення чутливих нервових волокон

4) «енергетична станція» клітини

8 . в суглобово сумці колінного суглоба знаходиться

1) жовтий кістковий мозок

2) лімфа

3) плазма крові

4) суглобова рідина

9. Опис крові як тканини таке ж, як опис тканини

1) епітеліальної

2) сполучної

3) м’язової

4) нервової

10. Основними властивостями нервової клітини є

1) скоротність і провідність

2) збудливість і скоротливість

3) збудливість і провідність

4) здатність до фагоцитозу

3 блок:

1. Визначте правильну послідовність стадій розвитку і зараження людини свинячим солітером, починаючи з яйця

1) проникнення в органи проміжного господаря

2) стадія зародка шестикрючного

3) яйце

4) проникнення в кишечник людини

5) стадія фіни

Відповідь:

3

1

2

5

4

2. Виберіть тканини і органи людини, в яких є війки.

1) носова порожнина

2) бронхи

3) легеневі пухирці

4) яйцепроводи

5) епітелій тонкого кишечника

6) матка

Відповідь:

1

2

4

3. Виберіть ділянки кровоносної системи людини, в яких знаходиться тільки артеріальна кров

1) легенева вена

2) праве передсердя

3) ліве передсердя

4) легенева артерія

5) лівий шлуночок

6) правий шлуночок

Відповідь:

1

3

5

4. Які зміни відбуваються у людини при далекозорості?

1) необхідно носити окуляри з збирають лінзами

2) зображення виникає перед сітківкою

3) кришталик втрачає здатність змінювати свою кривизну

4) зображення виникає за сітківкою

5) зображення виникає на сітківці

6) необхідно носити окуляри з лінзами розсіюючими

Відповідь:

1

3

4

5. Які органи і структури беруть участь у процесах виділення рідких продуктів у людини

1) нейрон

2) Боуменова капсула

3) міоцити

4) лейкоцити

5) нефрон

6) ниркова балія

Відповідь:

2

5

6

6. Які м’язи людини відносяться до гладким?

1) серцевий м’яз

2) м’язи передпліччя

3) м’язи шлунка

4) м’язи артерій

5) м’язи гомілки

6) м’язи сечового міхура

Відповідь:

3

4

6

4 блок:

1. Установіть відповідність між типом кровоносних судин людини і видом міститься в них крові.

Тип кровоносних судин

Вид крові

А) легеневі артерії

Б) вени малого кола кровообігу

В) аорта і артерії великого кола кровообігу

Г) верхня і нижня порожнисті вени

 1. артеріальна

 2. венозна

Відповідь:

А

Б

В

Г

2

1

1

2

2. Установіть відповідність між залозою і її функціями в організмі людини

Функції

Залози

А) секреція травного соку

Б) секреція гормону йодовмісної

В) секреція адреналіну

Г) секреція глюкагону

Д) авітаміноз призводить до базедової хвороби (гіперфункції)

Е) секреція норадреналіну

1) підшлункова

2) щитовидна

3) наднирник

Відповідь:

А

Б

В

Г

Д

Е

1

2

3

1

2

3

9 клас

1блок:

1. Скільки типів гамет утворює генотип АаВв?

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

2. Без’ядерні клітини характерні для

1) вірусів грипу 2) чумної бацили 3) хламидомонады 4) малярійного плазмодія

3. Для яких організмів характерний хемосинтез?

1) ціанобактерій

2) бактеріофагів

3) еукаріотів

4) серобактерий

4. Яка наука вивчає особливості процесів онтогенезу?

1) анатомія

2) екологія

3) цитологія

4) ембріологія

5. У прокариотической клітці відсутній

1) оформлене ядро

2) кільцева хромосома

3) цитоплазматична мембрана

4) дезоксирибонуклеїнова кислота

6. Транспорт речовин у клітину і назад здійснюється:

1) пластидами

2) мітохондріями

3) клітинною мембраною

4) лизосомами

7. Генотип формується під впливом:

1) тільки умов зовнішнього середовища

2) тільки генотипу

3) генотипу і умов зовнішнього середовища

4) тільки діяльності людини

8. Соматичні клітини, на відміну від статевих,

1) не здатні до поділу

2) утворюються в процесі мейозу

3) містять 2n хромосом

4) містять n хромосом

9. Яку групу хімічних елементів відносять до мікроелементів?

1) H, C, O, N

2) K, Na, Mg, Cl

3) Mn, Co, Cu, F

4) Se, Hg, Ra, Ag

10. Який з перерахованих органоїдів містить крісти?

1) хлоропласт

2) мітохондрія

3) рибосома

4) микротрубочка

2 блок:

1.Період життя клітини від поділу до поділу називається?

1) інтерфаза 2) мітоз 3) мейоз 4) клітинний цикл

2. Спадковість – це властивість організмів, яка забезпечує і підтримує

1) внутривидовое схожість організмів

2) відмінності між особинами всередині виду

3) міжвидове схожість організмів

4) зміни організмів протягом життя

3. Яке з тверджень правильно?

1) віруси, бактерії і деякі гриби складаються з однієї клітини

2) тільки рослини і тварини складаються з клітин

3) клітини всіх організмів мають ядра

4) бактерії, гриби, рослини і тварини складаються з клітин

4. На якому рівні організації життя відбувається процес «трансляції» спадкової інформації?

1) клітинному 2) тканево-органному 3) молекулярному 4) популяційно-видовому

5. Які всіх органел були виявлені в клітці вперше за допомогою електронного мікроскопа?

1) ядра 2) хлоропласти 3) рибосом 4) вакуолі

6. Сигнальну, рухову, транспортну і захисну функції в клітині виконують

1) білки

2) вуглеводи

3) ліпіди

4) ДНК

7. Генетична інформація зиготи реалізується в процесі

1) філогенезу

2) гаметогенезу

3) еволюції

4) онтогенезу

8. Ядро соматичної клітини тваринного містить 52 хромосоми. Скільки молекул ДНК містить його яйцеклітина?

1) 26 2) 52 3) 65 4) 104

9. Каріотип – це сукупність:

1) ознак хромосомного набору соматичної клітини

2) ознак хромосомного набору гамет

3) кількісних (число і розміри) ознак хромосомного набору

4) кількісних (число і розміри) і якісних (форма) ознак хромосомного набору

1

4

Відповідь:

10. При неповному доминированииво другому поколінні гібридів за фенотипом спостерігається розщеплення ознак у співвідношенні

1) 1:2:1 2) 3:1 3) 9:3:3:1 4) 1:1

3 блок:

1.Вторинна структура білка підтримується

1) ковалентными зв’язками

2) електростатичними взаємодіями

3) водневими зв’язками

4) гідрофобними взаємодіями

2. У процесі обміну речовин в клітині енергія АТФ може використовуватися:

1) для выеления вуглекислого газу з клітки

2) на надходження речовин у клітину через мембрану плазматическую

3) при розщепленні біополімерів

4) для утворення води на кисневому етапі енергетичного обміну

3. Чим характеризується геномна мутація?

1) зміною нуклеотидної послідовності ДНК

2) втратою однієї хромосоми в наборі диплоидном

3) кратним збільшенням числа хромосом4) зміною структури синтезованих білків

4) подвоєнням ділянки хромосоми

6) зміною кількості хромосом у каріотипі

Відповідь:

2

3

6

4. Четвертинна структура молекули гемоглобіну являє собою

1) глобулу з однієї поліпептидного ланцюга

2) подвійну спіраль полипептидную

3) декілька з’єднаних поліпептидних ланцюгів

4) послідовність амінокислот у поліпептидного ланцюга

5. Чи вірні наступні судження про характер живлення різних організмів?

А. Організми, які не здатні самі синтезувати органічні сполуки з неорганічних, відносять до гетеротрофам.

Б. Організми, здатні до синтезу органічних речовин за рахунок енергії, що виділяється при окисленні неорганічних речовин, відносять до групи хемотрофов

1) вірно А тільки

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

6. У людини капловухість (В) домінує над геном нормально притиснутих вух (b). Які генотипи батьків, якщо серед їх дітей було 50% капловухих і 50% з нормально притиснутими вухами?

1) ВВ×bb

2) Bb×BB

3) Bb×bb

4) Bb×Bb

4 блок

1. Установіть відповідність між характеристикою енергетичного обміну та його етапом. (Відповіді: 1 – СЕР, 2 – БД.)

Характеристика

Етап енергетичного обміну

А) відбувається в анаеробних умовах

Б) відбувається в мітохондріях

В) утворюється молочна кислота

Г) утворюється піровиноградна кислота

Д) синтезується 36 молекул АТФ

 1. гліколіз

 2. кисневе окислення

2. Установіть послідовність процесів, що відбуваються при фагоцитозі.

(Відповідь: 24531)

 1. вступ мономерів в цитоплазму

 2. захоплення клітинною мембраною поживних речовин

 3. гідроліз полімерів до мономерів

 4. освіта фагацитозного бульбашки всередині клітини

 5. злиття фагоцитозного пляшечки з лизосомой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code