Оцінка довжини трубчастих кісток і Дослідження плаценти і пуповини

ЯРОСЛАВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра акушерства і гінекології

Факультет підвищення кваліфікації і професійної підготовки фахівців охорони здоров’я

Пренатальна діагностика

Посібник для лікарів і інтернів

Ярославль 2004

Автори: доцент,

к. м. н. А. Р. Слєпцов, професор, д. м. н. M. Б. Охапкин, доцент, к. м. н. М. В. Хитров (кафедра акушерства і гінекології Ярославської Державної медичної академії – зав.

каф. професор М. Б. Охапкин).

Методичний посібник рекомендовано Методичною радою з післядипломної освіти Ярославської Державної медичної академії.

Затверджено центрально-координаційною радою академії. Рекомендовано Правлінням Ярославської асоціації акушерів-гінекологів.

 

Для пренатальної діагностики скелетних дисплазій вивчаються розміри, форма і ехогенність обох стегнових та плечових кісток, кісток гомілок і передпліч. Вкорочення довжини трубчастих кісток (в основному стегна і плеча) може бути маркером хромосомної аномалії: воно досить специфічно для синдрому Дауна, де зазначається у 17,4-47,2% випадків.

Проводиться оцінка локалізації плаценти, її товщини, структури та ступеня зрілості за загальноприйнятою методикою.

Єдина артерія пуповини (ЄАП). У нормі пуповина містить 3 посудини: одну вену і дві артерії,

в деяких випадках — тільки два: відень і артерію. ЄАП поєднується з різними аномаліями розвитку в 20-67% випадків, з хромосомною патологією – у 5-20%. Найімовірнішою цитогенетической знахідкою є трисомія по 18 хромосомі (синдром Едвардса), але трисомія 21 (синдром Дауна) не характерна для ЄАП. Найчастішою перинатальною патологією є затримка росту плода (8-50%),

а ризик загибелі плода в пологах досягає 20%. Частота: 1% у живонароджених (частіше у хлопчиків). Діагностика: найбільш стабільні результати можна отримати після 18 тижнів вагітності. Ведення: при поєднанні з іншими аномаліями розвитку показано пренатальне каріотипування плода в ІІ триместрі вагітності.

При ізольованій ЄАП каріотипування вважається доцільним, так як ВВР, поєднуються з цією патологією і достовірно виявляються пренатально, складають 37%, важко діагностуються пренатально – 32%, і не діагностуються пренатально – 31%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code