Окислювально-відновлювальні перетворення в тканинах

Окислювально-відновлювальні перетворення в тканинахОкисно-відновний баланс і його енергетичне забезпечення у процесі вмирання органів

Відомо, що окислювально-відновлювальні перетворення в тканинах пов’язані з перенесенням електронів між молекулами та іонами з одночасною зміною їх зарядів. Оскільки віддача і приєднання електронів завжди відбуваються одночасно, процеси їх міжмолекулярною передачі називають окисно-відновними. При постійній швидкості перекидання водню і електронів ланцюгом окислювально-відновних ферментів: НАД/НАД • Н, НАДФ/ НАДФ-Н, ФАД/ФАД-Н1, цитохромы (Fe+3/Fe+2) між концентраціями окислених і відновлених форм ферментів у клітині встановлюється динамічна рівновага, яка характеризується певною величиною ОВП. Оскільки в організмі окисно-відновні реакції відбуваються з одночасним зсувом кислотно-лужної рівноваги, величина ОВП в тканинах визначається рівнянням:

При гіпоксії, як відомо, відбувається уповільнення транспорту Н+ і е – в дихальному ланцюзі і накопичення відновлених форм сполук. Цей зсув супроводжується зниженням ОВП тканини (Б. М. Шаргородський та ін, 1966), причому зазначено, що в міру поглиблення ішемії ОВП має тенденцію до неухильного зниження. Це зниження ОВП в тканини пов’язано як з пригніченням процесів окислення внаслідок нестачі кисню і порушення каталітичної здатності окислювально-відновних ферментів, так і з активацією процесів відновлення в ході гліколізу (Н. А. Онищенко, Б. М. Шаргородський, 1968).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code