Ряд клінічних і інструментальних параметрів пророкують ризик кровотечі при пізньому тромболизисе у інсультних хворих

Д-р Laurent Derex і його колеги (Ліонська неврологічна клініка, Франція) відзначають, що за допомогою ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) можна виявити хворих з ушкодженнями тканини мозку, оборотними навіть пізніше 3 годин від початку появи симптомів. Однак при такому пізньому проведенні тромболізису зростає ризик геморагічних ускладнень. Тому так важливо виявити предиктори внутрішньомозкового крововиливу (ВМК) у таких пацієнтів. Автори обстежували 48 хворих з ішемічним інсультом, яким внутрішньовенно вводився тканинний активатор плазміногену (тАП) протягом 7 год після розвитку перших симптомів.

До лікування всім учасникам виконувалися ЯМР та комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку.

В цілому, ВМК разилось у 21 хворого (43.8%), в тому числі симптомний — у 8 (8.3%). З ризиком ВМК асоціювалися вік хворих, вага, гіперліпідемія в анамнезі, вихідні бали за шкалою National Institute of Health Stroke Scale,

глікемія, концентрація еритроцитів, лакунарные ураження за даними ЯМР. Незалежними предикторами ВМК були підвищення середньодобового систолічного артеріального тиску і підвищена щільність артерій на вихідній КТ.

«Наступний етап — валідизація багатокомпонентної прогностичної моделі на більшій когорті хворих з гострим ішемічним інсультом», повідомляють д-р Derex і його колеги.

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:70-5.

Cardiosite.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code