Вчення Шрі Ауробіндо про інтегральної йоги

Шрі Ауробіндо про інтегральну йогу

Хоч йога прийшла до нас з глибини віків, вона не є застиглою статичною масою, не перетворилася на абсолютну догму, як християнство та інші великі релігії. Вона розвивається і вдосконалюється, у ній з’являються нові течії і напрямки, що відображають вплив йоги на сучасне життя людства. Одним з таких нових напрямків стала інтегральна йога, розроблена на початку минулого століття Шрі Ауробіндо.

Що являє собою вчення?

Інтегральна йога – це спосіб об’єднання в єдине ціле духовної сутності світу і людини без необхідності відмови від мирського і тлінного. Духовним центром світу Шрі Ауробіндо вважає Брахмана, чия сутність являє собою матерію і дух, нерозривно з’єднані разом. Поняття Брахмана об’єднує в собі Сат, Чіт і Ананда – буття, знання, блаженство.

На Шрі Ауробіндо великий вплив справили ідеї Свамі Вівекананди, але не прийняті ним як догма, а лише як база для подальшого розвитку ідеї. Зокрема, розуміння Ауробіндо суті Брахмана протилежно думку Вівекананди.

Творець інтегральної йоги вважав, що у світі відбуваються два основних процеси: інволюція і еволюції. Якщо не враховувати ці протилежні процеси, то визначення дійсного місця людини у світі стане неможливим.

Інволюція

Це філософське поняття означає поетапне рух від вищих форм життя та нижчим. Таким чином, еволюційний процес виявляється нерозривно пов’язаним з інволюцією, представляючи собою циклічне рух знизу вгору і зверху вниз. Без інволюції не може бути й еволюції, інакше усе було б творінням випадковим або створеним за допомогою сили, що прийшла ззовні.

Еволюція

Інтегральна йога розглядає цей процес як поетапний розвиток духу або свідомості, а не з точки зору матеріалістичної еволюційної теорії Дарвіна.

Шрі Ауробіндо властиве прагнення до цілісного підходу до осмислення світу і ролі людини в ньому. Він критично ставився до матеріалістичної та іншим теоріям суті людської природи. Вищою стадією розвитку людства має стати його перетворення за допомогою інтегральної йоги. Воно здійснюється поетапно згідно з такою схемою:

  • Відділення кожного елемента людської природи від деформуючого впливу інших частин.
  • Об’єднання складових людини зі світовими.
  • Проникнення вглиб свідомості несвідомого.
  • Розвиток здібностей, співзвучних вищим рівнями існування (суперразум, мега-свідомість).
  • Супраментальное, надприродне перетворення банальної людської природи.

Цитуючи творця цього напрямку в йозі, можна більше зрозуміти і глибше розібратися у його еволюційної теорії: «Супраментальное істота дивиться інакше, з іншої точки, не крізь нетрі фактів і феноменів миттєвого, але зверху, не ззовні і не по поверхні судячи, але зсередини, з самої істини серця всякої речі».

Супраментальное істота мислить сферично, не виділяючи окремі об’єкти, цілі або бажання, але об’єднуючи їх в єдине ціле. Все суще постає в його свідомості цільним, видимим звідусіль – і зсередини, і ззовні. Таке сприйняття світу і всіх його складових максимально наближає його до вищої Божественної сутності, роблячи фактично рівним йому. Супраментальные істоти будуть жити в супраментальном світі, позбавленому каліцтва і болю, страждань і в’янення. Сам учитель вважав, що він повернеться в цей світ першою людиною в супраментальном тілі.

Поняття еволюції в інтегральної йоги

Вчення Шрі Ауробіндо в теоретичній частині викладено в його книжці «Життя Божественна», а його практична частина в «Синтезі Йоги» і «Листах про Йогу».

Інтегральна йога оперує трьома базовими принципами еволюції: розширенням, піднесенням та інтеграцією. З’єднуючись разом, вони дають розвиток по спіралі, тобто кожний наступний виток еволюційного розвитку не тільки піднімається вище, але і стає ширше. На вищі рівні розвитку піднімаються не окремі індивідууми, але все людство в цілому. При цьому еволюційні зміни досягаються шляхом радикальної зміни людської природи.

Шрі Ауробіндо вважав, що єдино правильним і можливим шляхом перетворення і вдосконалення людини може бути тільки дотримання йогической практики. Він вважав, що все є йога. Весь шлях людства від зародження до вершин можна вважати шляхом самопізнання від примітивного стану до осягнення божественної сутності. Для Шрі Ауробіндо це можливо або шляхом еволюційного розвитку, або проходженням його методом – революційному індивідуальним зусиллю (садхана). Він назвав своє вчення інтегральної, або повної йогою – Пурной.

Два методу пізнання в інтегральної йоги

Згідно з вченням Шрі Ауробіндо, існує два основних методи інтегральної йоги. Один шлях – внутрішній, спрямований ззовні всередину, коли свідомість занурюється у внутрішню реальність і розкрити свої можливості шляхом надчуттєвого досвіду, пройти через усвідомлення цієї сили та прийти до можливості використовувати нові сили і знання.

Другий метод – зовнішній. За нього розум займає позицію спостерігача і розкрити себе зовнішньому впливу. Тільки тоді він зможе побачити і усвідомити, як на його заклик відгукуються і сходять зовнішні сили, з кожним разом все сильніше і яскравіше виявляючи свою присутність і вплив.

Обидва методи можуть виявитися дієвими лише в тому випадку, якщо людина перестане існувати тільки у зовнішній реальності і сприймати навколишній з позиції екстраверта. Сумніви розуму, не бажає або нездатного повністю відкритися, перешкоджають розвитку самосвідомості.

Шрі Ауробіндо вважав, що Земля і все людство стоїть на порозі великих змін. Ці зміни він визнавав не стільки матеріальними, скільки духовними, провідними до зміни самої людської природи, до її перетворення і перетворення. На його думку, в історії людства вже неодноразово траплялися подібні просвітлення, які допомагали робити черговий крок у витку еволюції, піднімаючись від нижчих форм до вищих. Нині людство досягло такої стадії розвитку, що необхідний якісний стрибок для зміни самої суті людської істоти. Шрі Ауробіндо, інтегральна йога покликана стати інструментом, що допомагає перетворенню.

Бог в людині хоче втілити себе на Землі в кожному окремому индивидууме і в суспільстві в цілому, вважав вчитель. Його мета – втілення Бога в життя, коли кожна людина може стати Боголюдиною, а все людство в цілому – царством Божим на Землі.

Особливості інтегральної йоги

Незважаючи на те, що вчення Шрі Ауробіндо базується на багатовіковій йогічній традиції і практиці даний вид йоги має ряд відмінностей, які роблять її особливим явищем:

  • Ця течія є синтезом різних напрямків в йозі, що прямо зазначено в книзі «Синтез Йоги». Сам автор зазначає, що всі ці напрямки саме синтезовані, а не використовуються послідовно, паралельно або ж безладно, підкоряючись яким-небудь іншим методам. Це своєрідний сплав наявних знань, переосмислення давніх традицій і навчань і виведення їх на абсолютно новий рівень. В «Синтезі Йоги» проводиться тлумачення та приведення до єдиного рівня розуміння карма-йоги, джнана-йога і бхакті-йоги як трьох шляхів, що ведуть в одному напрямку. Автор не використовує древні знання як обґрунтування або базу своєї теорії, а вводить їх як складову частину її.
  • Вчення про інтегральної йоги передбачає не тільки синтез йогічних навчань і практик. У ньому йдеться про синтез трьох видів перетворення людини: психічного, духовного і супраментального. При цьому досягнення стадії супраментального істоти не означає зупинку в розвитку – удосконалення активно і нескінченно.
  • Така йога має спільні риси із тантричним ученням. В обох навчаннях метою є з’єднання звільнення і насолоди (мукті і бхукті). Традиційні види йоги прагнуть виключно до звільнення від сансари (мокші). Відмінністю від тантри є також відсутність окультизму і різних відхилень, властивих деяким сектантських течій у тантрі.
  • У цьому вченні мова йде не про перетворення окремих індивідуумів, а всього людства в цілому. Мета навчання – сприяти звершенню великого духовного задуму і підняття людства на вищий щабель еволюційного самовдосконалення.

Творець вчення стверджував, що для осягнення душі немає необхідності покидати цей світ і відмовлятися від звичайного життя, так як Божественне просто пронизує все навколишнє. Світ буквально наповнений божественним сяйвом, і щоб його побачити, не потрібно фізичної усамітнення або позбавлення себе життєвих благ. Божественне приховано від очей лише того, хто не хоче його побачити. Варто лише навчитися довіряти своїм почуттям і розкрити душу і розум, як вселенські сили почнуть проникати в них і розкривати свої таємниці і знання. Щоб знайти Бога, потрібно спробувати відкрити його в своїй душі.

Автор вчення писав, що його цікавить Земля, а не блага, пропоновані в потойбічному житті. Він прагнув до втілення Божественного в земному житті, а не до порятунку далеко від неї. На думку вчителя, всі інші йоги вважають цю життя ілюзорною або лише перехідним етапом у житті майбутньої. Лише супраментальная йога розглядає її як щось, створене Божеством спеціально для свого поступового прояви і втілення. Саме тому вона ставить собі за мету повного розкриття всіх можливостей, які укладені в житті і в тілі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code